Färgningen står för en stor del av miljöbelastningen i produktionen av kläder och kräver stora mängder kemikalier, vatten och energi. Nu finns det en närproducerad lösning. Ett bläck gjord av alger som är både giftfritt och fullt nedbrytningsbart.

Algbläck för textilinfärgning

Startupbolaget Mounid med Ida Näslund vid rodret utvecklar algbläcket som ett hållbart alternativ till  konventionell färg till textil- och modeindustrin.

Idag står textilindustrin årligen för utsläpp motsvarande 3,2 miljarder ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar runt 8 procent av världens totala klimatbelastning. Av denna volym uppstår nära 80 procent av klimatpåverkan i produktionen, varav konventionell textilinfärgning är den i särklass mest belastande delen med 23,5 procent. Textilinfärgning motsvarar således nära två procent av världens globala koldioxidutsläpp. Den är dessutom ytterst vatten- och kemikalieintensiv.

Med bas i två banbrytande svenska innovationer, Imogos digitala sprayteknik och Mounids algbläck baserat på extraherat och förädlat färgpigment från mikroalger, är det övergripande målet och syftet med projektet att introducera en radikalt mer resurseffektiv och resilient värdekedja för textilinfärgning. Projektets modell innebär att vatten- och energiförbrukningen kan minska med upp till 90 procent samt reducerade koldioxidutsläpp i samma storleksordning jämfört med konventionell infärgning.

Algbläck som insatsvara bidrar också till att fasa ut de miljö- och hälsovådliga pigment och mikroplastpartiklar som idag används i branschen. Alger är dessutom mångfalt bättre än landbaserade växtfärger på att generera biomassa och att lagra koldioxid och motverkar därmed växthuseffekten.

Vid projektslut ska minst fyra prototyper från deltagande varumärken vara marknadsredo.

Grundare Mounid: Ida Näslund

Fakta

Projektkoordinator: Wargön Innovation

Projektdeltagare: Mounid, Baux AB, Fristads, IVL, Svenska Miljöinstitutet, Martinson, Imogo, Sjuhäradsbygdens Färgeri, Stromtech, Miljösus, Woolpower Östersund

Projekttid: Aug 2021 – aug 2023
Budget: 3 593 400 SEK
Finansiär: Vinnova

Projektledare för Wargön Innovation: Julia Ronkainen

Läs mer om projektet:

Hemsida: Mounid
Habit: Algfärgade kläder på marknaden nästa år: ”Möjliggör en helt cirkulär produkt”
Mounid finalist i tävlingen Innovationskraft

Senaste nytt

Senaste nytt