Pressmaterial

Här finns möjlighet att ladda ned logotype och pressbilder för Wargön Innovation,
vilka är fria att använda i sammanhang som rör oss och de projekt vi medverkar i.
Vid publicering av bilder ska fotografens namn alltid anges och länk till aktuell publicering mailas:
info@wargoninnovation.se

Hör av dig till oss!

Har du frågor om hur du får använda vårt material eller vill du komma i
kontakt med våra kommunikatörer?