Historiskt viktig transportled

Där Vänern övergår i Göta Älv, där ligger Wargön. Platsen har lockat i flera hundra år. Det sägs att den norske kungen Harald Hårdråde sommaren 1064 trotsade fall och forsar och tog sig upp för Göta älv med 60 krigsfartyg. I mitten av 1500-talet gav till exempel Gustav Vasa order om att använda Göta Älv via Wargön som transportled  för att bryta danskarnas handelsdominans. Wargön har ett strategiskt läge där energi och transporter har varit områdets dna under lång tid.

När vattenkraften tämjdes i kraftverkens turbiner och slussar byggdes möjliggjorde det för fartyg att passera de 44 höjdmetrarna mellan Vänern och Västerhavet. Slussarna ligger en bit ifrån Wargön men det strategiska läget bestod.

 

Träsliperi blev pappersbruk

En som förstod detta var kanal- och järnvägsbyggaren Nils Ericson. På den lilla ön Wargön byggde han 1869 ett träsliperi. Affärsidén var att förse de snabbt expanderande dagstidningarna med tidningspapper. Detta lade grunden till den internationella industrikoncernen Wargöns AB som bildades 1874. Verksamheten växte och blomstrade men 2008 kom nedläggningsbeslutet. Holmens bruk, som det hette, var för litet för dagens krav. Det krävdes stora investeringar men bruket ansågs inte lönsamt och utvecklingsbart.

Måndagen den 15 december 2008 klockan 13.47 stannade Wargöns sista pappersmaskin för gott. Den 12 augusti 2010 sprängdes symboliskt brukets gamla skorsten. En epok var slut. En ny tid har börjat.

 

 

 

bakgrund