Ny infrastruktur på plats

Den nya infrastrukturen är på plats med ny infart, internt vägnät, försörjning med vatten och avlopp, dagvattenfrågor m.m. och dessutom pågår utredning om etablering av en hamn i området.

En ny detaljplan för Wargön antogs sommaren 2013. Den nya planen ger förutsättningar för utbyggnad både av verksamheter och av den nya hamnen men säkrar också förutsättningarna att utveckla Ronnums herrgård vidare.

Vänersborgs hamn ligger centralt i stadens centrum men planeringen för att flytta den till Wargön pågår. I juni 2014 fattade Vänersborgs kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att flytta hamnen. Nu vidtar arbetet med att skapa förutsättningar för en sådan flytt, såväl finansiellt som tekniskt.

Detaljplan ›
Detaljplan