Lämna textil till Wargön Innovation

Dina gamla plagg  kan användas igen eller bli någonting alldeles nytt. Därför är du välkommen att lämna dina uttjänta textilier till oss. Wargön Innovation arbetar för både återbruk och återvinning.

De senaste 35 åren har produktionen av textila fibrer tredubblats. Det beror inte minst på utvecklingen av fast-fashion som dominerande affärsmodell och att många plagg bara används ett fåtal gånger innan de kasseras. I Sverige slänger vi närmare åtta kilo textil per person i soporna varje år. Sopor som sedan går till förbränning. Ett bättre alternativ är att ta vara på textilierna.

Används igen eller görs om

En del plagg kan gå till välgörenhetsorganisationer för second hand-försäljning, andra kläder kan designas om och säljas på nytt. Wargön Innovation samverkar med flera stora välgörenhetsorganisationer och redesign-initiativ. Sedan finns det textilier som lämpar sig bättre för återvinning. Genom Wargön Innovations och våra samverkansparters olika verksamheter kan dina gamla kläder också omvandlas till något helt annat. Till exempel gitarrer och smycken, designmöbler eller ny råvara till textilindustrin.

Så jobbar Wargön Innovation

Wargön Innovations målsättning är att skapa innovativa system och affärsmodeller för att ta hand om alla sorters textilier i ett cirkulärt flöde. Därför arbetar vi med att bygga upp ett system för både manuell och automatisk sortering av textilier. Vi arbetar också för att tillsammans med entreprenörer, innovatörer och andra aktörer av olika slag skapa projekt för att ta fram nya produkter av uttjänta textiler.

Klädinsamlingscontainer utanför Wargön Innovations test-och demoanläggning

Utanför Wargön Innovations test- och demoanläggning på Mälderistvägen 1, i Vargön finns en klädcontainer där du är välkommen att lämna dina uttjänta textilier.

Detta kan du lämna i containern

  1. Textilier, från kläder till lakan och handdukar
  2. Skor i hopknutna par
  3. Textilierna kan vara trasiga, men de måste vara rena och torra