Finansiärer

Wargön Innovation finansieras under etableringsfasen 1 juli 2016 – 30 juni 2019 av tre parter
• Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket
• Västra Götalandsregionen via beslut av Regionala utvecklingsnämnden
• Vänersborgs kommun genom beslut av Kommunfullmäktige

Den regionala utvecklingsfonden för Västsverige har tre insatsområden och Wargön Innovation har fått medel inom det insatsområde som heter ”Innovation för en koldioxidsnål ekonomi” och som bland annat inriktas på utveckling av test- och demonstrationsmiljöer.

Europeiska regionala utvecklingsfonden svarar för 40 % av grundfinansieringen på totalt ca 22 Mkr för de tre åren och Västra Götalandsregionen samt Vänersborgs kommun för 30 % vardera. Denna grundfinansiering är en grundförutsättning för att kunna bygga upp verksamheten och utveckla arbetsmodeller, etablera den fysiska test- och demomiljön, bygga upp kontaktnät, aktivt söka innovationsidéer samt skapa delprojekt och söka medel för genomförande av dem. Wargön Innovations arbetsmodell bygger på att utveckla delprojekt för att möjliggöra produktion av framtidens material. Genom att delprojekten blir fler och större ökar successivt även den totala ekonomiska omslutningen för Wargön Innovation.

Hör av dig till oss!

Har du en innovation eller en idé du vill ta vidare?
Tveka då inte att höra av dig till oss för att diskutera just dina
behov och frågeställningar.