Plastproduktionen ökar

Under de senaste 50 åren har plastproduktionen ökat från 15 miljoner ton 1964 till 311 miljoner ton 2014. Och ökningen väntas bli det dubbla de kommande 20 åren.

Plastförpackningar representerar 26 procent av den totala volymen av den använda plasten. Men förpackningarna används bara en gång. Det är 40 år sedan den första allmänna symbolen för recycling och återvinning lanserades och ändå är det bara 14 procent av plastförpackningarna som återvinns.

Plasten i våra hav

Varje år läcker åtminstone 8 miljoner ton plast ut i våra hav. Det skulle vara att jämföra det med att det varje minut dumpas en sopbil full med plast i havet. Om detta fortsätter, menar rapporten, så kommer det till 2030 bli två sopbilar per minut och 2050 fyra sopbilar per minut. Det är uppskattat att plastförpackningar står för merparten av detta läckage. Forskningsresultat visar också på att det idag finns 150 miljoner ton plast i haven. Om inget görs kommer det 2050 finnas mer plast (i vikt) än fisk i haven.

Stor del av oljekonsumtionen

Produktionen av plast kräver fossila material. Över 90 procent av plasten som produceras härrör från jungfrulig fossilt material, ungefär 6 procent av den globala oljekonsumtionen. Plastindustrin kommer 2050 att stå för 20 procent av den totala oljekonsumtionen.

plastkonsumtion

Källa: World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company, The New Plastics Economy – Rethinking the future of plastics (2016).