Från fossila material till förnybara och återvunna

Att ta fram nya material är avgörande eftersom mycket av dagens produktion är ohållbar. I den globala plasttillverkningen används nästan bara fossila råvaror, endast en mycket liten del består av biomaterial. Samma sak gäller textilier. Mer än 60 procent av alla textilier består av fossil råvara och den andra stora textilråvaran, bomull, är extremt resurskrävande att odla. Bomullsproduktionen i världen kräver bland annat vattenmängder som motsvarar att tömma Vänern två gånger per år.

En annan stor utmaning är att hitta bra användningsområden för uttjänta material, till exempel textilier av olika slag. Idag eldas stora mängder textilier som skulle kunna återanvändas eller materialåtervinnas.

Wargön Innovation bidrar till att hitta lösningar på de här utmaningarna. Vi gör det tillsammans med innovatörer, entreprenörer, akademi, institut och andra samverkansparter.