Kreativa lösningar och nya kontakter när entreprenörer bjöds in till Wargön Innovation

Kan nya cirkulära idéer uppstå genom att föra samman ett gäng kreativa entreprenörer och skapa en plattform för nya kontakter och samarbeten?

Tisdagen den 12 mars bjöd Wargön Innovation in innovatörer och entreprenörer som vi samarbetar med inom projektet Innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden till ett event i våra lokaler på Vargön. Syftet med dagen var att inspirera och uppmuntra till nya samarbeten entreprenörerna emellan. Hållbarhetskonsulten Ellen Flybäck bjöd på inspiration och framtidsspaning medan Gunn-Britt Reteike, näringslivsutvecklare på Vänersborgs kommun berättade om framtidsplanerna för Wargön industri och innovationspark. Under dagen genomfördes tre workshops med fokus på den textila cirkulära värdekedjan, entreprenörernas utmaningar och behov, samt hur kasserade plagg kan återbrukas så högt upp som möjligt i avfallstrappan. Det surrade av idéer och samtal entreprenörerna emellan och när timmen var slagen för att avsluta dagen var det många som dröjde kvar för att prata vidare.  

Tack till er alla som gjorde dagen till en stor succé! Vi ser fram emot nästa tillfälle att samlas och utbyta erfarenheter. 

Eventet är en del av projektet Innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden, ett projekt som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Fyrbodal kommunalförbund.