Dina personuppgifter

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt. När och hur personuppgifter får användas regleras i dataskyddsförordningen (GDPR). Innovatum är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Vi sparar endast personuppgifter för den tid som ändamålet kräver.

 

För att kunna utföra vårt uppdrag

Wargön Innovation, som är en del av Innovatum, är en offentlig verksamhet med ett regionalt uppdrag att bidra till ökad tillväxt och utvecklingen av näringslivet i Västsverige. Det innebär att vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra uppdrag. Vi sparar endast personuppgifter för den tid som ändamålet kräver.

Vi lagrar personuppgifter (namn, befattning, e-post, telefonnummer och eventuella bilder) under den tiden du samverkar med Wargön Innovation i projekt eller nätverk.

Vi lagrar (namn och e-post) som lämnas i samband med anmälan till våra nyhetsbrev för framtida utskick. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Vi lagrar också personuppgifter (namn, telefon, e-post och eventuella matpreferenser) som lämnas i samband med anmälningar till event som workshoppar, seminarier eller konferenser. Uppgifterna sparas så länge det krävs för administration och redovisning samt i de fall vi bedömer att du, utifrån din yrkesroll, har intresse av fortsatt information från oss.

Utifrån din yrkesroll kan vi också hämta personuppgifter från andra källor, som din arbetsgivare eller offentligt tillgängliga register när vi bedömer att du kan vara intresserad av Wargön Innovations projekt, nätverk eller arrangemang.

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av Wargön Innovations personuppgiftsbiträden när vi samverkar med andra kring arrangemang och aktiviteter. Wargön Innovation/Innovatum omfattas också av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, kan vara allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det.

 

Vilka rättigheter har du?

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter eller vill avregistrera dig, är du välkommen att höra av dig till info@wargoninnovation.se

Eventuell förfrågan om radering av uppgifter prövas mot gällande lagstiftning. Uppgifter som måste sparas enligt arkivlagen har vi till exempel inte rätt att radera.