Foto: Hanna Brunlöf Windell

Innovativt samarbete för cirkulära textilinköp till Way Out West

Som en del i sitt hållbarhetsarbete har musikfestivalen Way Out West de senaste åren utforskat olika sätt att minska klimatpåverkan från textil på festivalen. Wargön Innovation arbetar dagligen med att hitta innovativa lösningar för att minska miljö- och klimatavtrycket från textilbranschen, bland annat genom att hitta nya och effektiva sätt för plagg att användas så många gånger som möjligt. Wargön Innovation och Luger, arrangören bakom Way Out West, har i samband med årets festival undersökt möjligheterna att ersätta nyproducerade t-shirts med mer resurseffektiva alternativ, och därigenom ta ytterligare steg framåt gällande hållbarhet inom evenemangsbranschen.

Sedan 2007 har Way Out West arbetat hårt för att bli en hållbar festival. Medvetna val har tagits för att varje år ta steg framåt i hållbarhetsarbetet. De senaste åren har fokus bland annat legat på att minska klimatpåverkan från textil på festivalen. I år har målet varit att undersöka möjligheterna och komplexiteten i inköpsprocessen av återbrukade t-shirts till festivalens 1 500 funktionärer.

– Wargön Innovations fokus i detta arbete har varit att identifiera hindren för omställning i ett konkret case som Way Out West för att tydligare ringa in vad som behövs för att ett bolag ska kunna implementera cirkulära textilinköp, säger Caroline Düberg Martinsson, innovationsledare på Wargön Innovation.

En väg som testades under våren var att undersöka förutsättningarna för att samla in T-shirts som redan använts men som riskerar att behöva kasseras.

Tydlig kravbild nyckeln till framgångsrikt återbruk

För att möta efterfrågan och Lugers kravspecifikation har flera parter i Wargön Innovations nätverk gått samman för att tillsammans hitta lösningar. En part i samarbetet har varit Röda Korset. Varje år sorteras ca. 200 ton textil från sju av Röda Korsets kretsar i Wargön Innovations textilsortering. Från det material som inte kan säljas vidare i Röda Korsets butiker har svarta t-shirts sorterats ut för ytterligare kontroll och eventuell rekonditionering. Elis Textilservice har också bidragit med kasserade svarta t-shirts från sin verksamhet.

En allmän förfrågan om samarbete gick ut till företag, där t-shirts som av någon anledning inte kunnat säljas efterfrågades. Förfrågan resulterade i förslag från företag som i stället för bara sourcing av t-shirts erbjöd tjänster kopplade till användandet av funktionärströjor för att skapa en cirkulär och långsiktig lösning. Valet föll till slut på Dvala rent & reprint, ett nystartat företag i Vänersborg vars affärsidé är att hyra ut och printa om kläder till evenemangsbranschen.

– För mig är det en fantastisk möjlighet att få arbeta med en av de största aktörerna i eventsverige idag. Tillsammans kan vi driva på en hållbar omställning i eventbranschen, vilket är kärnan i Dvalas affärsidé. Way Out West har alltid varit en modig eventarrangör som visat vägen och det är just det vi behöver nu, fler modiga aktörer inom både textil- och eventbranschen. Ja, i alla branscher för att tackla de utmaningar vi står inför när vi ställer om, säger Victoria Fagerlind, grundare av Dvala rent & reprint.

Victoria Fagerlund, grundare Dvala rent & reprint

Kimmie Winroth är projektledare för Way Out West på Luger och initiativtagaren till arbetet att hitta en hållbar lösning för funktionärströjorna på festivalen.

– Det viktiga för oss när det kommer till hållbarhetsarbete är långvariga lösningar. Vi vill hitta sätt att implementera mer klimatvänliga arbetssätt som i slutändan faktiskt effektiviserar och förbättrar festivalens infrastruktur och arbete. Det i sin tur skapar en ekonomisk vinning i att välja hållbarhet – och det är dessa lösningar som kommer göra störst skillnad i vår bransch. Därför var det ett enkelt val när Victoria hörde av sig. Hon förstod hur vår bransch fungerar, vilka utmaningar vi har och har tagit fram en helhetslösning som till och med var bättre än nyproduktion på alla sätt och vis. Vi är extremt glada över det här samarbetet och såklart tacksamma för att Victoria har tagit fram det här initiativet och företaget, säger Kimmie.

Skifte av fokus från köp till tillgång

Det finns flera utmaningar med att använda second hand t-shirts till funktionärerna på Way Out West. För att besökarna enkelt ska se vem som arbetar på festivalen är det viktigt att alla t-shirt ser enhetliga ut och signalerar att man är en del av festivalens funktionärsteam. Detta innebär en snäv kravspecifikation, vilket har gjort det utmanande att hitta t-shirts som matchar kraven. En annan utmaning är att hitta rätt storlekar. Vissa storlekar är svårare att få tag på second hand och i tillräckliga kvantiteter. För att lösa de här utmaningarna kommer vissa av funktionärströjorna i år att komma från deadstock från en svensk leverantör, det vill säga nyproducerade produkter som av olika anledningar inte längre kan säljas.

Att leta second hand t-shirts är en tidsödande och kostsam process då det idag inte finns någon fungerande värdekedja för att kommersiellt och storskaligt sourca second hand. För att inte behöva genomgå samma process nästa år har Luger valt att i år övergå till ett generiskt tryck som kan återanvändas år efter år. Dvala rent & reprint har nu fått i uppdrag att samla in, rekonditionera och lagerhålla funktionärströjorna efter festivalen för att dessa ska kunna återanvändas även nästa år.

Genom samarbetet med Dvala rent & reprint behöver Luger nästa år inte köpa nyproducerade t-shirts till festivalen, utan man köper i stället en tjänst där man får tillgång till t-shirts år efter år. Genom att använda textil som tjänst kan användningen av den textila produkten öka. Varje gång en nyproducerad produkt ersätts med en återbrukad finns potential för minskad miljö- och klimatpåverkan. Siffror visar att ca. 80 % av ett plaggs klimatpåverkan uppstår i just produktionsfasen.

Att ställa om till cirkulära tjänster i stället för att köpa produkter är ett steg för att minska klimatpåverkan från textilindustrin. Arbetet med att tillsammans med Luger testa uppskalningsbara lösningar för eventbranschen sker inom ramen för Västra Götalandsregionens utmaning ”Cirkulär design och nya affärer”. Ett initiativ med målet att framtidssäkra västsvenska företag i omställningen till cirkulära affärsmodeller genom expertis, metoder och analysverktyg.

– Det här har varit ett lärorikt arbete för alla inblandade. Vi har fått bättre förståelse för de olika aktörernas behov och möjligheter, och ser hur viktigt det är att jobba mot en lösning som inte bara är hållbar, utan också affärsmässig och smidig. Vi ser också att behovet av stöd via Wargön Innovations test- och demoanläggning och via den cirkulära affärscoachningen har varit viktiga nycklar i arbetet, avslutar Caroline Düberg Martinsson.


Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund, och har genomförts i samverkan med Röda Korset, Göteborgs Stadsmission, Elis Textilservice, Textile Movement och RISE Research Institutes of Sweden.