Skala upp din materialinnovation hos oss

Vårt team består av projektledare och affärsutvecklare med stor erfarenhet av att utveckla hållbara materialinnovationer.

Idag stannar alltför många innovationer i labbet. De kommer inte vidare. Alldeles för få innovationer blir företag och jobb idag. Det vill Wargön Innovation förändra.

Idéer och forskningsprojekt behöver kunna tas vidare från labbets gram, till den förindustriella skalan kilo och ton. Många gånger saknas kilo-steget vilket innebär att goda innovationer inte når marknaden.

Wargön Innovation skapar förutsättningarna för detta. Vi bygger trovärdighet både för investerare och framtida kunder.

Intresseanmälan

Jag har en idé och vill bli kontaktad av Wargön Innovation