TWOOD [textile-wood]

Gamla jeans blir nytt material.

TWOOD är ett nytt och innovativt material baserat på textilt spill med initialt fokus på denimspill (jeans). Materialet är estetiskt tilltalande, miljömässigt hållbart och framtaget med en teknik som ger ett helt unikt och hårt material med liknande egenskaper som trä. Fördelen är inte bara att spillmaterial blir en resurs utan också att textilen omvandlas och får helt nya egenskaper och nya användningsområden som kan ersätta jungfruligt trämaterial, fossilbaserad plast m.m.

Metoden som framställer materialet är patentsökt och världsunik.

Stöttning från Wargön Innovation

På Wargön Innovation har TWOOD tillgång till en arbetsyta och vår maskinpark där småskalig produktion sker. Genom våra projektledare får TWOOD också stöttning kring utveckling av sin affärsmodell. Från vår sortering och värdering av second hand sorteras jeans ut från de restströmmar som inte är i tillräckligt gott skick för den svenska second hand-marknaden. Dessa jeans används sedan i tillverkningen av TWOODs produkter och på så sätt återförs produkterna in i ett cirkulärt kretslopp och får nytt liv som en ny produkt.

Fakta

Kontaktperson på Wargön Innovation: Hanna Abrahamsson

Kontaktperson på TWOOD: Lill O. Sjöberg

Hemsida: www.twood.se

Senaste nytt

Senaste nytt