RecoMended

En storskalig och automatiserad reparationstjänst så att fler företag kan bli en del av en cirkulär ekonomi.

RecoMended är ett syftesdrivet bolag som genom att automatisera rekonditionering och lagning vill minska mängden kasserad textil och istället förlänga livslängden på textila produkter. I förlängningen är målet en egen fabrik där stora flöden kan lagas och rekonditioneras och få ett högre värde för att sedan kunna säljas eller hyras ut.

Tillsammans utvecklar Erik Lindtorp och Rickard Ledin da Rosa en storskalig och automatiserad reparationstjänst så att fler företag kan bli en del av en cirkulär ekonomi.

WI x RecoMended

Hos oss på Wargön Innovation har RecoMended tillgång till vår test- och demomiljö där de har byggt upp en pilotanläggning för test och utveckling av en skalbar produktionsprocess för remake och rekonditionering av textil. Våra projektledare och textilvärderare stöttar i arbetet att hitta de bästa tillvägagångssätten för att uppdatera och rekonditionera ett plagg.

Samarbetet mellan RecoMended och Wargön Innovation förväntas bidra till reducerad mängd textilt avfall genom skapandet av nya cirkulära affärsmöjligheter. Syftet med RecoMendeds idé är att hitta nya arbetssätt och metoder för rekonditionering och lagning med hjälp av automation. 

RecoMended får stöd från Wargön Innovation genom projektet Innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden, ett projekt som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Fyrbodal kommunalförbund.

Fakta

Ansvarig på Wargön Innovation: Hanna Abrahamsson

Kontaktperson på RecoMended: Erik Lindtorp och Rickard Ledin da Rosa

Hemsida: RecoMended

Läs mer: Framtidens textila lagningstekniker tar form i DO-tank Center

Senaste nytt

Senaste nytt