Gemme Collective

Designstudio, modekollektiv och ett cirkulärt experiment. 

Gemme Collective tror på att använda det som redan finns tillgängligt. På en framtid där nyproduktion minskar. För dem innebär cirkularitet förmågan att återvinna och återanvända material som redan existerar. Genom att producera lokalt i egen mikrofabrik i Stockholm undviker de överproduktion och minimerar miljöpåverkan ytterligare. De bidrar dessutom till samhället genom att skapa sysselsättningsmöjligheter för personer som för närvarande inte är en del av arbetskraften. 

WI x Gemme Collective

Wargön Innovation stöttar Gemme Collective med utsortering av plagg från de restströmmar som inte är i tillräckligt gott skick för att säljas på den svenska second hand-marknaden.

Gemme Collective får stöd från Wargön Innovation genom projektet Innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden, ett projekt som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Fyrbodal kommunalförbund.

Fakta

Kontaktperson på Wargön Innoation: Hanna Abrahamsson

Kontaktperson på Genne : Sanja Jovansdotter Meerits

Hemsida: Gemme Collective

Senaste nytt

Senaste nytt