Efterlängtat lagförslag om producentansvar från EU

Europakommissionen har tagit ytterligare steg mot en mer hållbar och cirkulär textilindustri. I ett lagförslag föreslår de nya regler som gör producenterna ansvariga för textilprodukters hela livscykel och därmed skyldiga att finansiera insamling och sortering som möjliggör återanvändning och återvinning.

— Det här är ett efterlängtat lagförslag och det är bra att vi äntligen får tydlighet i hur producentansvaret kan komma att se ut för att accelerera arbetet mot en cirkulär textilhantering i Sverige. Att kommissionen betonar vikten av sortering för att kunna främja återanvändning och ökad livslängd är bra.  Wargön Innovation har under lång tid arbetat med siktet inställt på att skapa  möjlighet för återbruk genom en effektiv sortering, för utan en fungerande sortering kommer producentansvaret inte kunna efterlevas, säger Caroline Düberg Martinsson innovationsledare på Wargön Innovation.

Producenternas ansvar för insamling och sortering förtydligas.

Textil är det fjärde största området för utsläpp inom EU och att hitta lösningar för att minska textilproduktionens negativa miljöpåverkan är en viktig del i att ställa om till en cirkulär produktion. Det är också tydligt att en cirkulär produktion öppnar upp för möjligheten till fler lokala jobb och en stor tillgång till hållbar textilråvara inom EU.

När många medlemsländer, där ibland Sverige, nu arbetar för att implementera lagkravet om insamling av textil till 2025 är det extra välkommet med det här beskedet från kommissionen. Med detta är det tydligt att det är producenterna som ska finansiera investeringar för separat insamling, sortering, återanvändning och återvinning och därför kan vi nu se hela ledet från insamling till att textil tas om hand på olika sätt.

Producentansvaret för textil föreslås bli obligatoriskt inom hela EU och med det blir producenterna ansvariga för att täcka kostnaden för hantering av kasserade textilier. Det blir ett tydligt incitament att minska avfall och öka cirkularitet hos produkterna redan i designstadiet för att enklare kunna möjliggöra både återbruk och återvinning. Att lagförslaget är tydligt med att textil i första hand ska sorteras för återanvändning är också en viktig markering som tydligt visar att insamlingen och sorteringen måste formas på ett sätt så att textil kan tas tillvara för second hand, redesign och reparation.