Innovationstekniker Håkan Johansson på Wargön Innovation
Håkan Johansson, innovationstekniker. Fotograf: Elin Segerlind

Effektiv insamling och sortering kan skapa gyllene era för textilindustrin

Det finns nog med textil producerat i världen för att det ska räcka till flera generationer. Samtidigt förväntas textilproduktionen att fortsätta öka med 63% till 2030. Wargön Innovation arbetar dagligen med att utveckla lösningar för att skapa möjlighet för omställning där produktionen av nya textilier kraftigt minskar, samtidigt som den textil som redan finns tas tillvara på ett effektivt sätt.

— Att sätta stopp för överproduktion och i stället sätta fokus på lång livslängd är viktiga steg på vägen. Men till det måste vi också ta vara på den textil vi redan har producerat och där saknas idag viktiga steg för att det ska bli möjligt i stora skala, säger Caroline Düberg Martinsson, innovationsledare på Wargön Innovation.

Från 2025 kommer ett lagkrav på insamling av textil och vi kommer behöva samla in textil på liknande sätt som vi idag samlar in till exempel glas eller kartong. Enligt det förslag som finns ute på remiss från regeringen kommer kommunerna få fortsatt ansvar för insamlingen, men vad som ska ske med textilen efter att den samlats in är mer oklart.

Automatisering och ny teknik möjliggör en effektiv sortering

I Sverige slänger vi idag omkring 9 kilo textil per person och år, en hel del lämnas till second hand men mycket slängs direkt i hushållsavfallet vilket innebär att det går till förbränning. Ett av syftena med insamlingskravet är att textilierna ska tas om hand och ges möjlighet att användas vidare. Med 9 kilo textilavfall per person och år och snart 10 miljoner invånare i Sverige är det tydligt att mängden insamlad textil kommer att bli omfattande.

— På Wargön Innovation arbetar vi för att ta fram ett effektivt sorterings- och värderingssystem som ska kunna hantera stora mängder insamlad textil. Vi vet redan idag att en stor del av den textil som samlas in är i gott skick, därför ska den inte i första hand in en materialåtervinning utan vi ska se till att det håller så högt värde som möjligt genom att till exempel ge förutsättning för återbruk eller redesign. Rätt textil ska till rätt plats, säger Caroline Düberg Martinsson.

Idag sker sortering och värdering av insamlade textilier ofta manuellt, men det manuella arbetet har redan börjat kompletteras med olika automatiserade tekniker som till exempel känner av ett plaggs materialsammansättning. Med framtida teknikutveckling och automatisering kommer processen kunna skalas upp och industrialiseras ytterligare vilket är nödvändigt för en cirkulär textilproduktion.

Den nya textilindustrin

Att ta hand om kasserade textilier är komplext eftersom flera cirkulära strömmar behöver löpa parallellt. För de plagg som inte kan säljas vidare som second hand kan det till exempel handla om uppdatering av plagg, kanske med en ny dragkedja eller en lagad söm, eller redesign där nya plagg skapas av befintlig textil. Det kan också handla om materialåtervinning där tyg bryts ner för att skapa nytt garn, nytt tyg och slutligen en ny produkt. Cirkulär textil är så mycket mer än materialåtervinning där använd textil mals ner eller processas för att bli ny textil.

— Den här komplexiteten som finns kring insamlade textilier kräver mycket av oss som samhälle, men på Wargön Innovation är vi övertygade om att det går att skapa en textil infrastruktur och i förlängningen en ny form av textilindustri i Sverige som ger en omfattande tillgång till cirkulärt textilmaterial för företagen, säger Caroline Düberg Martinsson.

Mänsklig innovationskraft en avgörande pusselbit

Hur insamling av textil går till och vad som händer med den insamlade textilen har varit i det mediala fokuset de senaste veckorna. Problemen som lyfts behöver en kedja av lösningar där en samlad insamling är ett viktigt steg, följt av en väl fungerande infrastruktur för sortering och värdering. Men det behövs också många innovativa och kreativa människor som ser möjligheterna i att ta hand om de insamlade textilierna och skapa värde av dem.

— På Wargön Innovation är vi stolta över att kunna stötta en rad olika entreprenörer, företag och offentliga aktörer på deras cirkulära resa och i deras arbete för att utveckla och kommersialisera nya hållbara material och produkter. Företagen är en viktig möjliggörare för omställningen till ett cirkulärt och mer resilient samhälle, säger Caroline Düberg Martinsson innovationsledare på Wargön Innovation och fortsätter,

— Omställningen drivs på från flera håll och det är viktigt att svenska företag får möjlighet att ställa om och växa utifrån dessa nya förutsättningar. Vi på Wargön Innovation är en av pusselbitarna som behövs för att ett företag ska kunna testa och utveckla sin affärsidé och erbjudande utifrån den unika kunskap vi har av värdering av använd textil och tillgång till tekniska lösningar för framtidens textilvärdering.

Presskontakt:

Elin Segerlind, kommunikatör Wargön Innovation
elin.segerlind@wargoninnovation.se
0724 – 67 61 81

Caroline Düberg Martinsson, Innovationsledare Wargön Innovation
caroline.duberg@wargoninnovation.se
0768 – 00 98 28