Sofia Ljunggren, assisterande sorteringsledare. Fotograf: Elin Segerlind

Det krävs ett systemskifte för att minska klädbergen

Aftonbladets uppmärksammade granskning om insamlade textiliers väg ut ur Sverige lämnar få oberörda och frågan som många ställer sig är hur det är möjligt att det kan fungera så här. Svaret är att det idag saknas en infrastruktur för hantering av använda, kasserade och förbrukade textilier i Sverige.

Den insamling som sker idag går ofta vidare till en manuell sorterings- och värderingsprocess. För de textilier som sorteras finns sedan många olika möjligheter till en andra, tredje, eller fjärde loop.  Det handlar om olika former av återbruk, reparationer, redesign eller återvinning som alla på olika sätt förlänger plaggets eller materialets livslängd så långt det är möjligt.

Att varje plagg ska användas så många gånger som möjligt är en vision som Wargön Innovation tillsammans med många andra strävar efter. Att situationen ser ut som den gör idag, med textila flöden vars värden inte tas tillvara, beror ofta på att det helt enkelt inte finns ett fungerande system där produkterna kan tillvaratas och deras värde omsättas genom exempelvis återbruk eller redesign. Ett systemskifte behövs och i det är Wargön Innovation en av möjliggörarna.

När insamlingen av textil blir ett lagkrav 2025 kommer mängden textil som lämnas in från företag likväl som privatpersoner att öka. Då behöver en infrastruktur som kan hantera de här stora mängderna finnas på plats, och för att det ska bli verklighet behövs stora investeringar i systemet.

Dagens manuella sortering och värdering har redan börjat kompletteras med olika automatiserade tekniker som till exempel känner av ett plaggs materialsammansättning. Med framtida teknikutveckling och automatisering kommer processen kunna skalas upp och industrialiseras ytterligare. Arbetet med att ta fram de här lösningarna pågår redan idag på Wargön Innovation. Genom att skapa en industriell sortering kan vi bidra till att behålla varans värde högt och också hålla kvar materialet i Sverige för att skapa en omfattande tillgång på cirkulärt textilt material.