Caroline Düberg Martinsson, innovationsledare. Fotograf: Elin Segerlind

Caroline Düberg Martinsson ny innovationsledare på Wargön Innovation

Caroline Düberg Martinsson förstärker teamet på Wargön Innovation och kliver på tjänsten som ny Innovationsledare. Detta är en av flera nyrekryteringar som stärker Wargön Innovation under 2023 och bidrar till utvecklingen av Wargön Innovation som en innovationsmiljö i framkant.

− Vi är mycket glada över att Caroline har anslutit sig till vårt team. Det stärker våra möjligheter att utvecklas ytterligare och skapa en attraktiv innovationsmiljö för innovatörer och alla andra som vill utveckla cirkulära lösningar, säger Markus Danell verksamhetsledare på Wargön Innovation.

Caroline Düberg Martinsson har lång erfarenhet från tjänsteföretag och kommer senaste från Elis Textilservice, ett företag med en cirkulär affärsmodell som erbjuder textilier som tjänst till företag och offentlig sektor.

− Att erbjuda textil som tjänst innebär att fokus ligger på användarfasen av produkten. Den ska hålla länge och kunna lagas och när den slitits ut ska den helst kunna ses som en råvara av någon annan. En stor del av mitt arbete har handlat just om att hitta cirkulära lösningar för kasserade textilier.

Det krävs mod att tänka nytt

Idag saknas många av de cirkulära lösningar som behövs för att textila material ska hitta ett nytt syfte efter första användningsområdet. Enligt Caroline krävs  det därför ofta mod att våga tänka nytt och skapa nya värdekedjor mellan verksamheter i Sverige och Europa.

− Jag ser företagen som viktiga möjliggörare för omställningen till ett cirkulärt och mer resilient samhälle. Omställningen drivs på från flera håll bland annat från EU med nya lagar och krav men också från konsumenter och offentliga verksamheter. Det är viktigt att svenska företag får möjlighet att ställa om och växa utifrån dessa nya förutsättningar. Här kan vi på Wargön Innovation vara pusselbiten som behövs för att ett företag ska kunna testa och utveckla sin affärsidé och erbjudande, säger Caroline Düberg Martinsson.

Textilnationen Sverige

Caroline ser att Sverige har möjlighet att ytterligare stärka sin identitet som textilnation. Den kunskap som finns och den utveckling som pågår gör att textilindustrin kan klara sin omställning från en linjär,  till en cirkulär produktion där vi i ökande utsträckning tillvaratar den textil som redan finns på marknaden och ser textilavfallet som den resurs det faktiskt är.

− Wargön Innovation har unik kunskap när det kommer till värdering av använd textil och tillgång till tekniska lösningar för framtidens textilvärdering. Här stöttar vi innovatörer att växla upp hela vägen från idé till kommersialisering. Jag ser framemot att få vara en del av den utveckling som kommer ske de kommande åren, säger Caroline.