[one_half]

Wargön Innovation/Innovatum har beviljats medel inom ramen för Vinnovas utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet 2013.

Projektet heter ”pilotanläggning för uppskalning av ny teknologi avseende cellulosabaserad textilmassa från återvunna kläder”. Det syftar till att specificera en framtida pilotanläggning som kan ta sig an och identifiera lösningar på viktiga teknikutmaningar som rör steget att ta sig från laboratoriets gramskala till industriella ton. Inom projektets ram görs också en djupgenomgång av randvillkor och strömmar av textilier för att identifiera vilka volymer som i verkligheten kommer finnas tillgängliga för de nya teknologier som använder uttjänta textilier som råvara. Projektet medverkar även i analyser av den textiltråd som nu framställs i Re:newcells processer på KTH GreenHouseLabs samt gör en genomgång av vilka kemikalier som idag används i olika led vid framställning av textilier.

Projektets slutrapport kommer att presenteras under januari 2014. Partners är KTH, Textilhögskolan vid högskolan i Borås, Högskolan Väst, Innventia, Re:newcell samt Innovatum.

Projektledare är Magnus Fransson Tel +46 (0)763 39 17 27.

[/one_half][one_half_last]Vinnova[/one_half_last]