[one_half]

Wargön Innovation arbetar för att skapa ett nationellt centrum för textilåtervinning.

Vårt engagemang i textilfrågor har att göra med den tydliga koppling som finns till nya textila material, med skogen som basråvara, och den lika tydliga kopplingen till hållbar utveckling. Tidigt etablerades därför kontakter med olika aktörer på textilmarknaden – alltifrån detaljhandeln till återvinningsföretag och ideella organisationer som arbetar med textilinsamling.

Vi fick kontakt med företaget Re:newcell och blev insatta i deras innovativa teknologi för återvinning av textilier. Ett perfekt utvecklingsprojekt för Wargön Innovations arbetsmodell gram-kilo-ton. Nu arbetar vi gemensamt för att skapa Sveriges första centrum för textilåtervinning.

Idag går textilier till förbränning istället för återvinning. Våra diskussioner har handlat om det ekonomiska värdet som finns i textilier och hur nya teknologier kan skapa nya förutsättningar – genom att använda textilierna till materialåtervinning. Med ett nationellt insamlingssystem får vi inblandade aktörer att inse värdet av ökad insamling.

Hösten 2012 lade Avfallsutredningen fram sitt slutbetänkande.
Frågorna kring textilåtervinning klargjorde inte hur utredaren egentligen ser på frågor kring producentansvar, kommunernas avfallsmonopol etc.
I ett gemensamt remissyttrande över Avfallsutredningen, som utarbetats inom ramen för Wargöprocessen, framför undertecknarna att lagstiftaren därför bör klargöra att respektive ägare till ett använt klädesplagg själv får avgöra vem som ska få ta emot det och förädla det till en råvara, eller om det ska användas igen.
Valfriheten behöver bejakas som drivkraft för att skapa nya marknadslösningar och främja teknisk utveckling.
Eftersom vi arbetar med denna fråga på flera plan var Vänersborgs kommun, tillsammans med bland andra KTH, Textilhögskolan i Borås, Myrorna, Human Bridge samt återvinningsföretagen IL Recycling och RagnSells, en av undertecknarna av remissvaret.

Som en följd av utredningen pågår nu en beredning av ny lagstiftning på miljödepartementet.

Materialvärdet är grunden för effektiv återvinning. Det är också grunden för dynamisk, nytänkande och utvecklande industri som tillgodoser många behov. Wargön Innovation för en bred dialog och arbetar med intressenter i olika delar av värdekedjan. Vi ser sammanhang och bygger samarbeten för att kunna hantera insamlade textilier så miljömässigt hållbart som möjligt – en anläggning för sortering och förbehandling av insamlade textilier i stor skala.

Textilier som samlas in ska ses som plagg som kan återanvändas eller som råvara till nya användningsområden – inte som avfall.
Idag är insamlingsgraden i Sverige alldeles för låg och möjligheterna att öka den därmed mycket goda. Dessutom har Wargön de logistiska förutsättningar för att lyckas skapa ett centrum för textilåtervinning just här.

Se pressmedelande på Vänersbors kommun: Nya steg för utvecklingen av Wargön

[/one_half][one_half_last][testimonials type=”static” title=”title” id=”4074″ limit=”1″ header=”Your header…”][/one_half_last]