20 ton textilier samlades in på tre veckor

Den årliga Textiljakten har genomförts i Trestadsområdet och i år samlades 20 ton textilier in under tre veckor. Idag slänger vi mer än 7,5 kilo textilier per ­person och år i Sverige direkt i soptunnan, textilier som hade kunnat gå till återbruk eller återvinning. Målet med Textiljakten är därför att öka folks ­medvetenhet kring möjligheterna att ta hand om förbrukade textilier.

Under tre veckor har Wargön Innovation, Vänersborgs kommun, Trollhättan Energi och Uddevalla Energi genomfört Textiljakten tillsammans med Björkåfrihet.

— Inom några år kommer nya lagkrav som gör att mer textilier måste samlas in och vi vill hitta nya sätt att samla in dem på. Det är inspirerande att kommuninvånarna redan nu vill ligga i framkant och bidra, säger Hanna Abrahamsson, projektledare på Wargön Innovation som är en innovationsmiljö för hållbara material och storskalig sortering av textilier.

Textilierna och kläderna som har samlats in har gått via Wargön Innovation för att sedan tas om hand av välgörenhetsorganisationen Björkåfrihet. Så mycket som möjligt går till återbruk och säljs via second hand till förmån för välgörande ändamål. Det som inte går till second hand blir material till forskning för att utveckla textila återvinningstekniker på Wargön Innovation.

— Det är fint att se att kommunerna inom Trestadsregionen vidareutvecklar Textiljakten till att innefatta fler och fler invånare. Det är många som lägger plagg de inte längre tycker om i hushållsavfallet, men genom att lämna dem till Textiljakten så ger man plagget ett längre liv vilket är en stor miljövinst, säger Magnus Nilsson, insamlings- och hållbarhetsansvarig på Björkåfrihet.

Fokus i kommunerna på bostadsnära insamling

Förutom den insamling som skett via Björkåfrihets insamlings kärl så har insamlingen sett olika ut i de tre deltagande kommunerna. Anledningen har varit att de på så sätt ska kunna testa olika insamlingsmetoder och förbereda inför den obligatoriska insamlingen av textilier som kommer börja tidigast 2025.

I Uddevalla har insamlingen skett genom insamling i kommunala flerbostadshus där insamlingskärl ställdes ut i tvättstugorna.

— Vår uppfattning är att detta var väldigt uppskattat hos de boende. Tröskeln att lägga till insamling blev låg när kärlen stod i tvättstugan, säger Anders Gillerstedt, avfallskoordinator på Uddevalla Energi.

I Trollhättan och Vänersborg samlades textilier in från villor där de boende laggt textilier i påsar som de sedan ställde ut vid soptunnan där de samlades in.

— Det är viktigt att vi får i gång bra system för hantering av textilavfall. Vi kommer behöva ge fler möjligheter för invånarna att lämna in textiler i framtiden. Det måste vara lätt att göra rätt, säger Anders Brodd, renhållningstekniker på Trollhättan Energi som har ansvarat för insamlingen.

— För oss i Vänersborg har det varit en lärorik insamling. Vi har fått bra respons från de som deltagit men vi behöver hitta fler former för insamling så att än fler deltar, säger Vänersborgs kommuns enhetschef för kretslopp och vatten Lars Jensen.

För mer information kontakta:
Hanna Abrahamsson projektledare, Wargön Innovation,
tel 076-696 56 29
Anders Gillstedt, avfallskoordinator, Uddevalla Energi,
tel 0522-58 09 59
Anders Brodd, renhållningstekniker, Trollhättan Energi,
tel 0520-49 77 02
Viktoria Unosson, kommunikatör, Vänersborgs kommun,
tel 0521-72 11 12