Textiljakten drog in över 28 ton textilier i tre städer

När Textiljakten 2022 avslutats står det nu klart att 28,7 ton textilier och kläder samlades in i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborgs kommuner under bara tre veckor. Kläderna som har samlats in via mellanstadieklasser och i återvinningsboxar samt i vissa bostadsområden motsvarar minskade utsläpp av minst 287 ton koldioxidutsläpp om det ersätter köp av nyproduktion.

Den kanske enklaste åtgärden med kraftfull effekt för att minska klimatpåverkan av textilier och kläder är att förlänga livslängden. Att använda ett plagg dubbelt så länge jämfört med genomsnittet minskar klimatpåverkan med 49 procent. Textiljakten startades just därför och genomförs för att få fler att bli medvetna om att kläder och andra textilier inte ska slängas i soporna – utan i stället samlas in för återanvändning via second hand eller användas på annat sätt.

För tredje året har Wargön Innovation arrangerat Textiljakten i samarbete med Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och Vänersborgs kommun. I år lyckades Textiljakten mellan 7 och 27 mars att samla in 28,7 ton.

– Inom några år kommer nya lagkrav som gör att mer kläder måste samlas in. Det är inspirerande att kommuninvånarna redan nu vill ligga i framkant och bidra. Just insamling av textil är viktigt att uppmärksamma för att få snurr på cirkulära flöden i textilbranschen, både för att förlänga livet på våra kläder men också möjliggöra textilåtervinning, säger Julia Ronkainen, projektledare på Wargön Innovation, en utvecklingsanläggning för hållbara material och industriell textilsortering.

Första året Textiljakten arrangerades deltog mellanstadieklasser i de tre kommunerna. I år har kommunerna haft olika fokus.

Uddevalla samarbetar med skolor och bostadsområden
I Uddevalla samlades textilier in genom hårt arbete i sex klasser och via bostadsnära insamling. Fokus har varit att på bred front nå ut med budskapet att textil är en värdefull resurs som ska tas omhand. Att klasserna jobbar med frågan i skolan är ett bevis på att ämnet har betydelse och skapar engagemang.

– Det är intressant och tänkvärt att se hur mycket textil som faktiskt finns i hemmen. Varje år samlar skolklasserna in många kilo textil vilket tyder på att vi konsumerar mycket. Samma resultat syns i den bostadsnära insamlingen, som var en ny satsning för oss i år. Därmed finns det ett beteende som behöver förändras. Vi är glada över ett lyckat samarbete med uddevallaborna i Textiljakten som tar oss ett steg i den riktningen, säger Anders Gillerstedt, avfallskoordinator på Uddevalla Energi.

Trollhättan fokuserade på bostadsnära insamling
Även i Trollhättan testades insamling i vissa bostadsområden för första gången. Hushållen fick möjlighet att lämna textilier vid tomtgränsen som sen hämtades upp av Trollhättan Energi.

– Vi hade ingen aning om hur resultatet skulle bli, men det blev bra. Vanligtvis hamnar en hel del textilier i hushållsavfallet och förbränns istället för att det återbrukas. Det här visar att det finns ett behov och intresse för att lämna och återanvända textilier på olika sätt vilket såklart är jätteroligt och givetvis en vinst för miljön, säger Anders Brodd, renhållningstekniker på Trollhättan Energi och som har ansvarat för insamlingen.

Vänersborg satsar på skolan
Mellanstadieklasserna som har deltagit har lämnat textilier och kläder i skolan som sedan har samlats in. Åtta mellanstadieklasser deltog i Vänersborgs kommun och det har varit ett stort engagemang hos eleverna.

– Barn är nyfikna och vetgiriga och vi vet att mellanstadieklasserna tycker det är roligt att få vara med och samla in kläder i Textiljakten. Lärarna är också engagerade i detta och pratar med eleverna och fördjupar kunskapen om klädernas påverkan, säger Vänersborgs miljöstrateg Boel Carlsson.

Textilierna och kläderna som har samlats in har gått till Wargön Innovation för att sedan tas om hand av välgörenhetsorganisationen Björkåfrihet. Så mycket som möjligt går till återbruk och säljs via second hand till förmån för välgörande ändamål. Det som inte går till second hand blir material till forskning för att utveckla textila återvinningstekniker eller går till olika stoppnings- eller isoleringsmaterial eller i sista hand energiåtervinning.

– Björkåfrihet tar tacksamt på sig uppdraget att hantera de textilier som samlats in under Textiljakten. Vi hanterar materialet så högt upp vi kan enligt avfallstrappan och bidrar därmed till en stärkt textilhantering i Sverige där Wargön Innovation är en viktig aktör, säger Magnus Nilsson, insamlings- och hållbarhetsansvarig på Björkåfrihet.

Det är klimat- och miljösmart att handla kläder på second hand. Exempelvis har en nytillverkad jacka i snitt större miljöpåverkan än 393 second hand-jackor. Allt fler kan dessutom tänka sig att handla second hand, enligt en undersökning Naturvårdsverket har gjort. Framför allt syns detta hos de unga, där andelen som kan tänka sig att köpa mer second hand har ökat från 54 till 68 procent mellan 2018 och 2020. Andelen som uppger att de köper begagnade kläder har ökat från 36 till 40 procent.

– Vi märker att engagemanget ökar bland allmänheten att återbruka mer. Med det kommer en förståelse att mer textil behöver hanteras i vårt närområde. Textiljakten är ett gott exempel på detta, säger Magnus Nilsson på Björkåfrihet.

Studiebesök på Wargön Innovation
Av de deltagande klasserna från Uddevalla och Vänersborg har en klass från respektive kommun lottats som vinnare och får som pris ett studiebesök hos Wargön Innovation i maj. De vinnande klasserna är: Klass 6 Bokenäs skola i Uddevalla kommun och Granåsskolans årskurs 5 i Vänersborgs kommun.

För mer information om Textiljakten, kontakta:
Julia Ronkainen, projektledare, Wargön Innovation, tel 0730-22 30 21
Cecilia Selander, kommunikatör Uddevalla Energi, tel 0522-58 07 32
Jennie Cronblad, kommunikationsansvarig Trollhättan Energi, tel 0520-49 75 38

Victoria Hallqvist, kommunikatör Vänersborgs kommun, tel 0521-72 24 03