Vänersborgsbostäder testar bostadsnära textilinsamling

Nu kan hyresgästerna i tre av Vänersborgsbostäders områden både rensa garderoben och bidra till att förlänga livet på textilier utan att lämna hemmet. I de tre gemensamma tvättstugorna finns nu på prov två kärl, ett för plagg som kan användas igen av någon annan och ett för textil som kan omvandlas till något annat som exempelvis nya material.

– I de tre testkvarteren kan nu hyresgästerna enkelt bidra till en mer hållbar konsumtion, säger Gunnar Johansson, VD Vänersborgsbostäder. Genom att köpa och sälja det som redan är producerat sparar vi på jordens resurser då ungefär 80 % av klimatpåverkan från textilier sker vid produktionen.

Det är i de gemensamma tvättstugorna på Lärovägen, Tors Väg 1 och Tors Väg 5 i Vargön som textilinsamlingen testas. Allt som samlas in skickas till Wargön innovation för sortering och värdering. Det som är helt och rent säljs i någon av Röda Korsets second hand-butiker. Övriga textilier går via innovationsprojekt eller samarbeten till att bli nya material, redesign, bli stoppning, till återvinning och i sista hand energiåtervinning.

– Vi hoppas få in mycket textil på det här viset. Sedan kommer vi att göra en analys tillsammans med Röda Korset och Wargön Innovation för att se hur vi ska gå vidare. Vi hoppas att testen faller väl ut, berättar Gunnar Johansson.

– Detta är den första textilinsamling i bostäder där två kärl för olika ändamål används i vårt område, säger Marcus Danell, verksamhetsledare på Wargön Innovation.

– Insamlingssättet har tidigare bara testats i ett flerfamiljshus i Göteborg. Utmaningen är att rätt plagg hamnar i rätt kärl så det är viktigt att läsa vad som ska läggas var och att textilierna är torra, rena och inte är nedsmutsade av kemikalier. Om det faller väl hoppas vi kunna utveckla konceptet, så att fler områden kan få hushållsnära textilåtervinning.

För mer information:
Gunnar Johansson, VD, AB Vänersborgsbostäder Tel 0521–260 260 E-post: gunnar.johansson@abvb.se Markus Danell, verksamhetsledare, Wargön Innovation Tel 073-809 62 43 E-post: markus.danell@wargoninnovation.se

Röda Korset har cirka 250 butiker runt om i landet och finns nu också på Tradera.se. Butiken i Vänersborg är väldigt fin och välbesökt. Överskottet från intäkterna i Röda Korsets butiker går till nationell och internationell hjälpverksamhet.

Wargön Innovation är en innovationsmiljö som lotsar företags och entreprenörers materialinnovationer från idé- och gramskala till marknadsfärdiga produkter. Det sker bland annat genom parallell affärs- och teknikutveckling. Fokus är textil och biomaterial och företag i Västra Götalands län.