Nya affärsmöjligheter med textilt spill

ZeroWaste istockphoto

Varje år genereras tusentals ton textilt spill, eller restströmmar som är ett bättre ord, från industrin. Att hitta användningsområden för dessa istället för att det som idag, ofta bränns, innebär både nya affärsmöjligheter och utveckling av mer resurssmarta produkter.

Inom TexChain2-projektet har en rad utmaningar och möjligheter identifierats när totalt 32 företag och organisationer har intervjuats kring hur en köp- och säljplattform för restströmmar kan tas fram. De intervjuade finns inom arbetskläder, inredning, möbel och design, fashion, eller är producenter och så kallade möjliggörare som kan skapa förutsättningar.

Här bjuder vi på ett urval av insikter från arbetet:

 • Kommande lagstiftning och ökade kundkrav innebär något av ett vägskäl. Att välja att initiera och arbeta integrerat med cirkulära affärsmodeller kan ge stora fördelar. Medan det finns affärsrisker förknippat med att inte gå i takt med den cirkulära utvecklingen.
 • Generellt finns en hög ambition inom hållbarhetsarbetet. Hållbarhet är ofta förknippat med att produkten har en lång livslängd. Att däremot skifta mot cirkulära modeller kan upplevas som svårt och innebär genomlysning av allt från materialflöden, till affärsmodeller och design- och återvinningsprocesser.

Möjligheter framåt
De 32 intervjuade företagen och organisationerna ser en rad vinster med att använda restströmmar och att ha en köp- och säljplattform för de textila restflödena där köpare och säljare kan hitta varandra:

 • En förutsättning för en cirkulär ekonomi.
 • Ny intäkt för restflödet som materialström.
 • Profilering inom hållbarhet – en marknadsföringsvinst.
 • Eftersöker närproducerat och svenskt.
 • Ett alternativ till de vanliga kanalerna – och med samma kvalitet.
 • Möjlighet till exklusiva ”one of a kind”-volymer.
 • Kunderna vill ställa om till cirkulär ekonomi och efterfrågar lösningar på material i praktiken.
 • Möjlighet att kunna använda eget spill via förädling.
 • Kunskap och nätverk

Utmaningarna framåt
Generellt sett finns ett stort intresse bland de intervjuade att använda restflödena i sin egen produktion, få avsättning för den eller använda andras restströmmar i egna produkter. Det finns dock utmaningar med köp- och sälj av textilt spill. Vissa utmaningar är generella och andra är branschspecifika, visar projektets genomgång.

 • Många har produktion i många länder, även utanför Europa, vilket försvårar enkel och resurssmart hantering.
 • Full spårbarhet och dokumentation avgörande för att kunna använda.
 • Standarder, krav och lagstiftning som varierar mellan länder är en utmaning gällande exempelvis kemikalieinnehåll.
 • Volymvariationer i form av kvantitet och av tillräcklig kvalitet.
 • Kemikalieinnehåll för att erhålla ett visst skydd och en viss funktion.
 • Befintliga certifieringar.

I arbetet med intervjuerna kan projektet konstatera följande. Kemikalieinnehåll, spårbarhet och design för återvinning är större hinder i utvecklingen för köp- och säljströmmar av textila restprodukter, men inom samtliga områden rör det sig framåt. Trots det går det redan idag att använda spill, företag har redan börjat göra och det finns gott om exempel på detta.

Kunderna har börjat efterfråga mer hållbara material och det finns stora marknadsföringsmöjligheter i att använda restströmmar. En wow-faktor för marknaden och en chans för företag att sticka ut, vara innovativa och även hitta en ny intäkt via spillet.

 

Arbetet med marknadsplatsen för textila restprodukter utvecklas efter projektets slut vidare inom TexChain3-projektet där pilotprojekt för att hitta nya cirkulära tjänster/produkter tas fram. Läs mer om TexChain3 här, eller kontakta projektgruppen för projektidéer och samarbeten. 

TexChain2 är Vinnova-finansierat tillsammans med projektparterna Wargön Innovation, The Loop Factory och TEKO – Sveriges Textil- och modeföretags branschförening.