Växlar upp takten för fler hållbara lösningar

Innovatum Science Park kraftsamlar nu tillsammans med Wargön Innovation med ökat fokus på industriell teknik för att snabba på omställningen till ett mer hållbart samhälle.

̶  Vi har ont om tid för att hinna med den omställning som måste ske innan 2030. Industrin utgör en betydande del av landets ekonomi och ligger till grund för mycket av vår välfärd – inte minst här i Västsverige – och den står nu inför stora utmaningar. Samtidigt är vi mitt i en klimatkris som gör att vi snabbt måste öka skala och tempo i införandet av effektiva och hållbara lösningar, säger Martin Wänblom, vd för Innovatumkoncernen.

Industriell teknik för snabbare omställning
Efter ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken står vi nu i den fjärde industriella revolutionen, industri 4.0, med automation, digitalisering och resurseffektivare teknologier som kan tillämpas inom många olika områden.

̶  Genom en tydlig kraftsamling kring industriell teknik blir vi starkare i att, i tillsammans med näringslivet, Högskolan Väst, och andra samverkansparter, verkligen göra skillnad, oavsett var teknologierna tillämpas. Målsättningen är att bidra till utvecklingen i hela regionen och längre ändå.

Wargön Innovation är ett helägt dotterbolag till Innovatum Science Park och stöttar och accelererar innovationer mot kommersialisering och etableringar inom framtidens hållbara material, med särskilt fokus på biomaterial och textil.
– Vi lotsar innovationer från gram-skala till förindustriell skala på väg mot större produktionsvolymer och marknadsinträde. Vår verksamhet bygger på industriell teknik och cirkulär ekonomi, i samverkan med andra parter, för att driva innovationer framåt både lokalt, regionalt och nationellt. Att vårt moderbolag Innovatum Science Park nu sätter tydligare fokus på industriell teknik och den kraft det har för uppskalning av materialinnovationer stärker vår kärnverksamhet och erbjudande än mer gentemot de företag och startups vi arbetar med, säger Markus Danell, verksamhetsledare för Wargön Innovation.

Nytt namn och ny logga
I samband med Innovatumkoncernens uppväxling inom industriell teknik, kommer projekt-och startupverksamheten inom Innovatumkoncernen samlas under varumärket Innovatum Science Park. Med det ansluter sig verksamheten till samma namnformat som regionens övriga fem science parks.

̶  Förhoppningen är att människor med innovativa idéer fortsätter att söka sig till oss och att de vet att vi är starka inom industriell teknik. Vi ska ha ett Science Park-erbjudande som är tydligt och som knyter ihop utvecklingsprojekt och utmaningsområden med våra startupföretag. Då hjälper vi till att skapa förmåga, innovationskraft och effektivitet i omställningsarbetet, säger Martin Wänblom, vd Innovatum Science Park.

Kontakt Innovatum Science Park:
Martin Wänblom, vd
Telefon: 0520 – 289 308

Kontakt Wargön Innovation:
Markus Danell, verksamhetsledare
Telefon: 0520-28 93 40

Om Innovatum Science Park
Wargön Innovation samt Energikontor Väst ingår i Innovatum Science Park som sedan snart 25 år tillbaka har hjälpt företag, akademi och samhälle att mötas, samarbeta och utveckla hållbara innovationer, främst inom industriell teknik. Idag är fler än 300 företag engagerade i Innovatum Science Park som bland annat erbjuder test- och demomiljöer, en startupinkubator, utvecklingsprojekt, olika företagsnätverk, events och ett community för entreprenörer. Innovatumkoncernen omfattar även Innovatum Science Center och Saab Car Museum.