Digital invigning av Fibersort-teknologin

Wargön Innovation bjuder in till digital invigning av fibersort-teknologin i anläggningen i Vänersborgs kommun. Anmäl dig här till invigningen.

År 2025 väntas Sverige samla in tre gånger med textilier och kläder än idag när nya lagar träder i kraft och det innebär att sorteringskapaciteten i Sverige behöver tiofaldigas. Samtidigt ökar trycket från konsumenter som vill se mer hållbart producerade kläder. Detta innebär något av ett paradigmskifte för textil- och modeindustrin – och när nya marknader och behov växer fram ökar efterfrågan på innovationer, nya teknologier och automatiserad textilsortering.

Wargön Innovation är Nordens enda test- och demoanläggning för automatisk sortering av textilflöden baserade på de nya krav som kommer. Nu inviger vi en fiberscanner, även kallad Fibersort, som använder NIR-teknologi för automatisk textilsortering, i Wargön Innovations anläggning i Vänersborgs kommun. Den ökar möjligheterna att utveckla textilflöden för både återbruk, redesign och materialåtervinning, något som krävs om allt material ska kunna tas om hand i framtiden.

Vänersborgs kommunalråd Benny Augustsson, Textil- och modeföretagens generalsekreterare Cecilia Tall samt Linn Gustavsson, lektor vid Högskolan Väst finns bland talarna under invigningen.

Sorteringsutrustningen med Fibersort-teknologin är uppbyggd inom projektet Wargotex Development och har finansierats via Re:source samt av Sveriges Textil- och modeföretag, TEKO, och Högskolan Väst.

ANMÄL DIG HÄR TILL INVIGNINGEN