Rekord för Textiljakten 2020

Textiljakten i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg slår nytt rekord. På bara tre veckor har drygt 31 ton kläder och andra textilier samlats in via mellanstadieklasser och i återvinningsboxarna som finns runt om i kommunerna. Resultatet motsvarar minskade utsläpp av 325 ton koldioxidutsläpp om det ersätter köp av nyproduktion.
– Det här visar verkligen vad vi kan åstadkomma när vi jobbar tillsammans, säger Susanne Eriksson vid Wargön Innovation, en innovationsmiljö för utvecklingen av återvinning och sortering av textilier.

Textiljakten arrangerades för andra året i rad av Wargön Innovation i samarbete med Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och Vänersborgs kommun. Under premiäråret 2019 samlade framför allt femteklassare in drygt 7 ton kläder och textilier, som annars blivit liggande i garderober och lådor. Eller ännu värre; slängts i soporna.
– I år bjöd vi in hela mellanstadiet, men vi uppmanade också allmänheten att vara mer aktiv och återlämna gamla avlagda kläder och textilier i boxarna som alltid finns vid de flesta ordinarie återvinningstationerna, påpekar Susanne Eriksson vid Wargön Innovation.

Second hand och återvinning
Uppmaningen gav önskad effekt. Under de tre jaktveckorna 9-27 november lämnade nästan 30 klasser tillsammans med allmänheten in totalt över 31 ton. Allt vägdes av Wargön Innovation innan insamlingsorganisationen Björkåfrihet (f d Emmaus Björkå) tog hand om det som kan återanvändas och säljas via second hand, till förmån för välgörande ändamål

– Vi strävar efter att så mycket som möjligt ska gå till återbruk och i nästa steg till återvinning i form av nya textilier eller andra material. Den lilla andel som till sist blir kvar blir energi, förklarar Susanne Eriksson på Wargön Innovation och påpekar att en enda nytillverkad jacka har större miljöpåverkan än 393 second hand-jackor.

Trollhättans boxar fylldes
I Trollhättan fylldes textilboxarna vid återvinningsstationerna som aldrig förr. Jämfört med samma treveckorsperiod 2019 märktes en markant ökning till drygt 14 ton.

– Vi fokuserade på insamlingsboxarna i år och det är bara att tacka Trollhätteborna, som verkar ha upptäckt att den här möjligheten alltid finns. Och det är det viktigaste med Textiljakten. Vi ska tillsammans bli bättre på att återvinna och sluta slänga textilier och gamla kläder i soporna, eftersom textilproduktion generellt innebär en stor belastning på miljön i form av kemikalier, vatten- och energiåtgång, påpekar kommunikatören Kenneth Wilson.

Skolor visade vägen i Uddevalla
I Uddevalla medverkade elva mellanstadieklasser vid sex olika skolor.
– Våra skolor har verkligen visat vägen i jakten på en mer hållbar vardag och samlade tillsammans in över 1,5 ton kläder och textilier som nu kommer till användning igen. Det har varit ett sant nöje att samla in allt, säger Anders Gillerstedt, arbetsledare inom renhållningen vid Uddevalla Energi.
I Uddevalla fyllde allmänheten dessutom på med nästan 6 ton.

Stort gensvar i Vänersborgs skolor
Även i Vänersborgs kommun satsades det i år hårt på att få med många skolor och klasser. Gensvaret blev fantastiskt.

– Det är så otroligt inspirerande att möta det stora engagemanget som finns. Förutom allmänhetens insats med drygt 6,5 ton så har 17 klasser vid tio skolor i kommunen samlat in över 3,4 ton. Och just att ungdomarna visar vägen betyder så mycket och ger också oss vuxna en extra tankeställare, konstaterar miljöstrategen Boel Carlsson.

Tre klasser vann studiebesök
Tillverkningen av 31 ton kläder och textilier motsvarar utsläpp av åtminstone 325 ton koldioxid och Susanne Eriksson vid Wargön Innovation riktar ett stort tack till alla som har medverkat i Textiljakten 2020.

– Textiljakten har kommit för att stanna, säger hon.
Tre medverkande klasser 2020 får kan nu också se fram emot studiebesök vid Wargön Innovations anläggning i Vargön i Vänersborgs kommun. Bland de som deltog har en klass från varje kommun lottats fram. Från Vänersborgs kommun drogs klass 5 vid Brålanda skola, i Trollhättan vann klass 6A vid Kronan och i Uddevalla kan 6C vid Västerskolan se fram emot ett intressant studiebesök, inklusive bussresa och fika så snart coronarestriktionerna tillåter.

Textiljakten är en del av projektet WargoTex Development som finansieras av Re:Source.

För mer information om Textiljakten, kontakta:

Susanne Eriksson, Projektledare, Wargön Innovation, tel 0705-18 95 28
Frida Jonson, kommunikatör, Wargön Innovation, tel 0790-652 752