”Ett viktigt steg mot en cirkulär textilbransch”

Sverige inför producentansvar för textilier år 2024, enligt ett nytt förslag från en statlig utredning. Producentansvar är en viktig milstolpe för textilbranschen och pekar samtidigt på behovet av fler innovationer i sektorn de kommande åren.

Producentansvar införs i Sverige 1 januari 2024, enligt utredarens förslag. I korthet innebär det att ansvaret för textilavfall flyttas från kommunerna till producenterna enligt principen polluter pays, förorenaren betalar. Precis som det finns plast- och pappersinsamling ska det finnas insamling av textilier som kan gå vidare till återbruk eller materialåtervinning istället för att, som idag, till stor del brännas.

Textilbranschen står inför ett paradigmskifte. På vägen mot en hållbar utveckling är utredarens förslag en viktig pusselbit som branschen har väntat på. Det ger en tydlig riktning för arbetet framåt. Det bidrar också till att skapa tempo i branschen när Sverige väljer att införa producentansvar ett år tidigare än då EUs avfallsdirektiv avseende textil börjar gälla. Det innebär också att mycket jobb återstår.

Utredarens förslag lägger stor tonvikt vid att textilierna, i enlighet med avfallstrappan, i första hand ska sorteras till återbruk och i andra hand till återvinning. Idag produceras textilier oftast i andra länder, men när vi tvingas ta om hand om kläder på hemmaplan och använda befintliga material kan det bidra till att skapa en helt ny textilindustri i Sverige.

Omnämnd i utredningen

”Wargön Innovation är en viktig aktör i utvecklingen av resurseffektiva cirkulära flöden”. Så står det i den statliga utredningen där vi omnämns vid flera tillfällen. Wargön Innovation arbetar aktivt, tillsammans med etablerade företag, ideella organisationer och startups, för att skapa framtidens hållbara material.

En tydlig pusselbit framåt är att utveckla eftermarknaden och användningsområdena för de stora mängder av textilier som ska tas om hand. Framtidens regler kräver också mer innovationer, nya teknologier och automatiserad textilsortering. Wargön Innovation är Sveriges första kompletta test- och demoanläggning för automatisk sortering av textilflöden baserade på de nya krav som kommer. I anläggningen i Vänersborgs kommun har en Fibersort som använder NIR-teknologi installerats för automatisk textilsortering. Där kan vi sortera och utveckla flöden för både återbruk, redesign och materialåtervinning något som krävs om allt material ska kunna tas om hand med kommande lagkrav.

Förslaget om producentansvar är ett viktigt steg för att göra textilbranschen mer cirkulär. Tydliga riksdagsbeslut som följer av utredningens förslag är lika viktiga liksom satsningar på innovation och på investeringar i anläggningar för att ta hand om värdet i de enormt mycket större mängder textilier som ska hanteras om bara några år.

Läs hela utredningen här.

//Markus Danell
Verksamhetsledare Wargön Innovation

 

Wargön Innovation är innovationsmiljön som möjliggör framtidens hållbara material med fokus på biomaterial och textil. Detta genom att erbjuda tekniska resurser, kompetens och nätverk som behövs för att ta en materialinnovation från idéstadie till färdig produkt.