Skyddsutrustning till vården – går de förbättra med hjälp av innovation?

När:  8 september kl. 09:00 – 12:00
Var: Zoom

Coronakrisen ställde sjukvården inför stor påfrestning vad gäller tillgång på adekvat skyddsmaterial med tillförlitlig  funktionalitet. Nu finns tid att återblicka det som varit och se framåt hur vi tillsammans kan möta de behov som har uppmärksammats – kan nya materialkompositioner, bättre passform och högre tillgänglighet underlätta vårdarbetet?

Var med och delta via Zoom den 8 september då projektet Inn2Health bjuder in till Cross Collaboration Day tillsammans med näringsliv, forskare och akademi. Dela med dig av dina erfarenheter och inspireras av andras idéer och innovationer för att lösa dessa problem. Skapa nya kontaktytor och kanske är det starten på ett nytt projekt.

Inn2Health är ett 3-årigt teknik- och branschöverskridande samverkansprojekt mellan alla science parks inom Västra Götalandsregionen (VGR), samt MedTech West och VGR genom Innovationsplattformen och Koncerninköp.

Projektnamn: Inn2Health
Projekttid:  2019 till 2021
Projektägare: Sahlgrenska Science Park
Projektledare: Malin Johansson, Sahlgrenska Science Park
Projektansvarig Wargön Innovation: Malin Emmoth

Finansiär: Tillväxtverket