Succé för BioLyftet

I slutet av augusti 2019 stod Wargön Innovation värd för BioLyftets frukostseminarium som drog fullt hus med företagare från närområdet. Intresset att få veta mer om satsningens erbjudande och möjligheterna med omställning till mer hållbara material var stort och flera anmälde sig till BioLyftets tvådagarsutbildning. Nu planeras det fler utbildningar och fördjupningsdagar.

BioLyftet drog igång med flera fullbokade utbildningar och frukostmöten under 2019. När året nu summerats har 220 deltagare genomfört utbildningen på olika platser i landet, från Östersund i norr till Lund i söder.

– Vi ser att det finns ett stort behov av ökad kunskap om alternativa material och lösningar. Många av företagen är idag helt beroende av sina leverantörers kunskap och utbud, berättar Erik Perzon från RISE som projektleder utbildningen på uppdrag av BioInnovation.

Fler basutbildningar och fördjupningsdagar

BioLyftet är en kostnadsfri tvådagars utbildning för små och medelstora företag som vill höja kunskapen om biobaserade och återvunna material. Utbildningen består av en kunskapsdel och en coachande workshopdel. Företagen som gått utbildningen är nöjda och flera har uttryckt önskemål om en fördjupning. Därför planerar BioLyftet inte bara för fler basutbildningar under 2020 utan även fördjupningsdagar.

– Det första steget för många företag är inte att starta ett stort utvecklingsprojekt utan att förstå de frågor som biobaserade marknader handlar om – då är BioLyftet ett bra sätt att komma igång. Det stora intresset vi sett för utbildningen visar att den ligger rätt i tiden, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM.

Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO,  är glad över att se att närmre 80 företag redan tagit chansen att gå utbildningen och att intresset har varit stort. Textil- och modeindustrin står inför stora utmaningar och Cecilia Tall poängterar att det aldrig funnits bättre tillfälle att vidareutbilda sig och medverka till bättre produkter och förpackningar som skapar hållbara konkurrensfördelar när samhället börjar rulla igen.

–  Wargön Innovation stöttar entreprenörer och företagare i omställningsarbetet till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi, både genom affärs- och teknikstöd anpassat efter behov och vårt fokus är hållbara material. Tillsammans med företagen bygger vi utvecklingsprojekt kring hållbara material med målet att integrera lösningarna i den egna verksamheten. Samarbetet med BioLyftet är en vinna-vinna-modell för alla parter, efter avslutad utbildning kan företagaren erbjudas stöd i vår innovationsmiljö, säger Maria Ström, innovationsledare på Wargön Innovation.

Digitalt seminarium 27 maj

Den 27 maj bjuder BioLyftet in till ett digitalt seminarium med inspiration och information med exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området, samt information om utbildningen BioLyftets innehåll och kommande aktiviteter.

BioLyftet

Initiativet till BioLyftet kommer från det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation som även finansierar utbildningen. Den genomförs tillsammans med branschorganisationerna IKEM (Kemi- och innovationsindustrierna i Sverige), TEKO (Sveriges textil- och modeföretag) och Skogsindustrierna under ledning av RISE. Läs mer om var BioLyftet arrangerar utbildningar här.