80 ton sorterade textilier firades med tårtkalas

Det var stolta textilsorterare som tidigt på tisdag morgonen skickade iväg vagnar med sorterade kläder och textilier till fyra av Röda Korsets second hand-butiker. Milstolpen att ha sorterat 80 ton textilier i Wargön Innovations anläggning innan sommaren 2020 firades med tårtkalas. Det bjöds på tillbakablickar från året som gått tillsammans med framtidsspaningar för fortsatt utvecklingsarbete. 

— Sorteringsarbetet tar inte slut för att vi nått 80 ton, det är däremot en milstolpe för oss som visar att det vi gör ger mervärde för våra samarbetspartners. Vårt viktiga arbete med att sortera textilier och utveckla nya sorteringstekniker fortsätter, säger Markus Danell, verksamhetsledare på Wargön Innovation.

Det är inom ramen för det RE:source-SIP finansierade projektet WargoTex Development som de 80 ton textilierna har sorterats till Röda Korsets butiker i Vänersborg, Trollhättan, Olskroken och Kungsbacka. Projektets huvudsakliga mål är att genom olika angreppssätt utveckla möjligheterna att bättre ta tillvara på de textila resurser som finns genom att bygga kunskap och teknik för storskalig sortering.

Från meterhöga textilhögar till ett effektiviserat system för sortering

I april 2019 var hallen i Wargön Innovations test- och demoanläggning tom på maskiner och golvet var fyllt av stora textilhögar. Det första sorteringsuppdraget från Röda Korset var tillsammans med Zalando och övergick sen till ett kontinuerligt samarbete med utvalda Röda Korset butiker. Textilierna har sen dess strömmat in, arbetssätten har organiserats, utvecklats och blivit mer effektiva samtidigt som åtta textilsorterare har utbildats för uppdraget.

Sedan hösten 2019 står en automatisk sorteringsutrustning på plats i anläggningen. Under sommaren kommer den att utrustas med en scanner för sortering av textilier på fibernivå.

Viktig kunskap för arbetet framåt

Idag görs det första grovurvalet manuellt där kläder skiljs ut från andra textilier så som dukar, lakan och filtar. I det andra steget finsorteras kläder i olika fraktioner med hjälp av sorteringsmaskinen medan hemtextilier och skrymmande textilier sorteras manuellt.

— Våra textilsorterare är ovärderliga i detta arbete, det är deras ögon, kunskap och erfarenhet som avgör om textilierna går tillbaka till second hand-butikerna för försäljning eller sorteras ut för annan återvinning säger Annika Ödman som är sorteringsledare på Wargön Innovation. I och med att vi ser så många olika typer av textilier och kläder har vi byggt en stor kunskap om vad som är säljbart, vad som är intressant för redesign och vad som går att materialåtervinnas.

— Vi tror på samverkan. Tillsammans med Wargön Innovation har vi nu fått testa ett nytt arbetssätt för oss, där ett antal butiker har gemensam sortering. Det har möjliggjort lite större kampanjer tillsammans med företag och har gett oss viktig kunskap i arbetet framåt. Snart kommer ett producentansvar på textilt material och för att nå målet att lyfta stora mängder textilier och fullt återanvändningsbara kläder ur hushållssoporna behövs många goda krafter. Säger Martina Bozic, verksamhetsutvecklare Svenska Röda Korset.

Teknikutveckling krävs för att möta nya mål

I Sverige samlas det idag in cirka 38.000 ton textilier per år. Av dessa är det 6-7000 ton som sorteras på flera olika mindre anläggningar och ett fåtal större runt om i Sverige. Med utgångspunkt i att textiltillverkning är en stor belastning för miljön har Naturvårdsverket satt tydliga mål för år 2025, att mängden textilavfall ska minska till mindre än hälften (från 8 till 3 kg per person) och att större delen (90 %) ska återvinnas eller återanvändas. Det betyder att Sveriges insamlade volym ska ökas till cirka 85.000 ton per år.

— Denna volym vill vi kunna sortera och ta hand om i Sverige. Därför är det viktigt att arbeta med teknikutveckling för storskalig textilsortering och stödja utvecklingen av nya affärsidéer för produkter som använder återvunnen/återbrukad textil, avslutar Markus Danell.

Visste du att 80 ton motsvarar…
300.000 repetitioner med en 8 kilos hantel*
20 asiatiska elefanter
400.000 t-shirtar

 

*Epslys beräkningsmodell av max kapacitet

Annika och Markus utanför anläggningen i Vargön