Wargön Innovation inspirerar Östersjöländer i cirkulär textil

Maria Ström på “Nordic-Baltic Cooperation for Textile Circularity“ i Vilnius

Idén att använda uttjänta textilier på mer resurseffektiva sätt för bättre ekonomi och miljö sprider sig i världen. Nyligen bidrog Wargön Innovation med sina erfarenheter till en konferens som samlade deltagare från hela Östersjöregionen.

Wargön Innovations verksamhetsledare, Maria Ström, var på plats och berättade om projektet WargoTex och de värden som frigörs med en storskalig sortering av sekundär textilråvara. Hon delade också med sig av erfarenheterna kring de många utmaningar som fortfarande återstår på vägen till mer cirkulära textilflöden, till exempel att fler tillämpningar för olika materialfraktioner behöver utvecklas och att sorteringsteknologierna behöver automatiseras ytterligare – utvecklingsprocesser som redan inletts inom just WargoTex.

Maria Ström tillsammans med några av konferensens andra deltagare

God respons från deltagarna

Konferensen som hölls i Vilnius, Litauen, i slutet av januari skedde inom projektet ”Nordic-Baltic Cooperation for Textile Circularity” som finansieras av Nordiska ministerrådet. Cirka 130 deltagare kom från de Baltiska länderna och också från Danmark, Norge och Nederländerna.

— Det blev många intressanta och lärorika diskussioner och vi fick mycket god respons för vårt arbete på Wargön Innovation, och då speciellt WargoTex. Vi knöt också värdefulla kontakter inför framtida samarbeten, säger Maria Ström.