Textiljägare på studiebesök i anläggningen

Barns som tittar på när textilsorterare arbetar

Ett åttiotal femteklassare från Trollhättan och Uddevalla fick lära sig mer om textil och textilsortering under studiebesök hos Wargön Innovation. Besöket lottades ut bland de klasser som deltog i förra årets upplaga av Textiljakten.

– Man inser hur mycket kläder man har som inte används. Vi har pratat mycket om det hemma och gått igenom föräldrarnas garderober, berättade två elever från klass 5B på Forshällaskolan.

Eleverna tyckte också att de lärt sig mycket under sitt arbete i samband med att de samlade in kläder till Textiljakten, till exempel om hur mycket vatten och kemikalier som går åt vid tillverkningen.

– Textiljakten har varit rolig för eleverna tror jag. De har hittat ett naturligt engagemang och ställer mycket frågor om textil, berättar SO-läraren Linnea Hammar, Forshällaskolan.

Ett sätt att minska klimatpåverkan

Under studiebesöket fick de unga besökarna se hur Wargön Innovation arbetar med manuell och automatisk sortering till både återbruk och återvinning. De fick också höra ännu mer om varför det viktigt att återanvända textilier, till exempel att man kan köpa 197 secondhand- jeans för samma klimatpåverkan som ett par nyproducerade.

Textiljakten ökar medvetenheten

Med saftkannor och tårtspade i högst hugg hjälpte Anders Gillerstedt, arbetsledare på renhållningen inom Uddevalla Energi, till med fikat. Han konstaterar att ett viktigt syfte med Textiljakten har uppnåtts genom ökad kunskap och intresse för hur uttjänta textilier ska tas om hand.

– Vårt uppdrag är ju att jobba enligt avfallstrappan och hitta bättre vägar för att flytta textilierna upp i trappan och undvika att de bränns. Det är bättre elda avfall som det inte finns en annan lösning för, säger han.

– Textiljakten har varit ett framgångsrikt sätt att öka kunskapen om textiliers påverkan på miljön och planeringen inför nästa års textiljakt påbörjas inom kort, säger Malin Emmoth, kommunikatör på Wargön Innovation.

 

Om Textiljakten

Under tre veckor i november engagerade sig femteklassare i Trollhättan och Uddevalla i Textiljakten och samlade tillsammans in nästan 2,5 ton. Allt togs om hand av Trollhättan Energi och Uddevalla Energi för vidare transport till Wargön Innovation i Vargön. Ytterligare drygt 4,5 ton samlades in i Vänersborg, där kommunens enhet för Kretslopp & Vatten åkte runt i stadsdelarna Öxnered/Blåsut och Onsjö lördagen den 30 november och samlade in alla fyllda säckar med textilier som ställts ut av de boende.

Barn som räcker upp handen under studiebesök på Wargön Innovations anläggning