Textiljakten uppmanar till insamling och återvinning

Alla kläder och textilier som samlas in under de tre veckorna tas om hand av Wargön Innovation. Susanne Eriksson, projektledare vid Wargön Innovation, ser fram emot att slå ett slag för ökad insamling och mer återanvändning tillsammans med renhållningscheferna, Lars Jensen (Vänersborg), Magnus Geverts (Trollhättan Energi) och Jenny Göthberg (Uddevalla Energi). Fotograf: Jerry Lövberg

Tre kommuner, tre veckor, 30 ton är målet när Wargön Innovation tillsammans med Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och Kretslopp & Vatten i Vänersborgs kommun drar igång den nya satsning – Textiljakten.

Idag vet de allra flesta att vi ska återvinna och sortera matavfall, papper, plast, metall, burkar, glas och miljöfarligt avfall. Men när det gäller kläder och andra textilier så kastas det alldeles för mycket i soporna, vilket i sin tur motverkar en hållbar utveckling. Det krävs exempelvis 6,5 kilo kemikalier för att tillverka ett kilo kläder och dessutom går det åt väldigt mycket energi och vatten. Nästan 80 procent av miljöpåverkan sker under tillverkningsfasen, så det finns all anledning att förändra vårt slit-och-släng-beteende.

– Vi vill gärna bidra till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle och genom samarbetet kring Textiljakten uppmärksammar vi att det finns stora miljövinster att göra. Det ska bli spännande att följa det här, säger Jenny Göthberg, affärsområdeschef för renhållning vid Uddevalla Energi.

Textiljakt i tre veckor
Under de tre novemberveckorna, med start 11 november, uppmanas nu invånarna i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg att sortera ut och återvinna kläder och andra textilprodukter som inte används. Och istället för att slänga det i soporna så ska det lämnas in för återbruk eller återvinning. Det finns redan insamlingscontainrar för det vid återvinningsstationerna.

– Vi gjorde en liknande insamlingssatsning i Vargön för två år sedan och fick ett oerhört bra gensvar. Man märker också att medvetenheten ökat i Vargön med omnejd efter det. Närheten till Wargön Innovation bidrar säkert också, säger Vänersborgs renhållningschef Lars Jensen.

Innovations- och testcenter
Wargön Innovation i Vänersborgs kommun är en nationell test- och demoanläggning för materialinnovationer. Här erbjuds affärs- och teknikutveckling för att utveckla biobaserade och cirkulära material och ett fokusområde är att stötta utvecklingen av tjänster och produkter inom textilbranschen. Inom projektet WargoTex Development utvecklas system och teknologier för en storskalig insamling, sortering och återvinning.

Textilkonsumtionen ökar snabbt och av de cirka 13 kilo textilier som varje svensk i snitt konsumerar varje år hamnar 8 kilo i avfallspåsen.
– Det blir enorma mängder kläder och textilier som istället kan återanvändas eller återvinnas. Det här är något som vi som miljöbolag självklart vill bidra till att förändra, säger Magnus Geverts, chef för avfall och återvinning hos Trollhättan Energi.

Utmaning bland femteklassare och insamling i tätort
Återvinningen kräver en utvecklad process, eftersom dagens kläder och textilier är komplexa och ofta består av blandningar av flera olika fibertyper med olika infärgningssystem och ytbehandlingar.

– Det finns flera utmaningar på vägen till en effektiv sorteringsprocess, säger projektledaren Susanne Eriksson vid Wargön Innovation.

Genomförandet av Textiljakten skiljer sig lite åt mellan de tre orterna. Trollhättan Energi kommer att vända sig till alla femteklassarna i kommunen. Hos Uddevalla Energi blir Textiljakten en del av den redan etablerade Kretsloppskampen, som också vänder sig till årskurs 5. Vänersborgs enhet för Kretslopp & Vatten kommer att åka runt och samla in i stadsdelarna Blåsut/Öxnered och Onsjö lördagen den 30 november, men också ställa ut extra återvinningscontainrar i anslutning till sin återvinningsstation på Holmängen.

Målet är 30 ton på 3 veckor
– Vårt gemensamma mål i de tre kommunerna är att samla in samla in minst 30 ton under tre veckor. Allt som samlas in tar vi hand om här på Wargön Innovation och ser till att det som kan återanvändas hamnar i Second hand-butiker till förmån för välgörande ändamål. Allt annat återvinns på olika sätt, förklarar Susanne Eriksson.

Alla skolklasser och hushåll som deltar i Textiljakten har chansen att vinna ett intressant och upplevelserikt besök på Wargön Innovations test- och demoanläggning.