Ettårs-jubileum på test- och demoanläggningen

Det blev fullt hus under ettårsjubileet av Wargön Innovations test- och demoanläggning. Besökarna fick samtidigt chansen att se en test av den nyinstallerade sorteringstekniken.

– I framtiden behöver vi hantera prylarna på ett annat sätt för att klara miljön och klimatet. Jag är övertygad om att det är en framgångsrik väg att gå, sa Vänersborgs centerpartistiske kommunalråd Bo Carlsson om Wargön Innovations arbete med att ta vara på sekundär textilråvara.

Högskolan Väst medverkar i utvecklingen av tekniken som möjliggör sortering av textilier i olika slag och material. Linn Gustavsson från högskolan fick trycka på knappen och dra igång sorteringslinan inför besökarna i produktionshallen.

– Detta är ett bra exempel på när företag, akademi och samhälle samverkar och skapar samhällsnytta, sa rektorn för Högskolan Väst Martin Hellström.

Många besökare visade också stort intresse för andra projekt hos Wargön Innovation. Entreprenörerna från Viridifibra, Svensk ullinnovation och Twood fick berätta non-stop om sina innovationer och affärsidéer för de många besökarna.