Stort intresse för materialomställning

Biobaserade och återvunna material ligger i tiden och kommer bara att växa. Det var huvudbudskapet under BioLyftets frukostseminarium för företagare hos Wargön Innovation.

Såväl många av de största företagen, som plastillverkare och -återvinnare, satsar idag på cirkulära affärsmodeller för framtiden. Samtidigt vässas det på strategier och lagstiftning såväl nationellt som inom EU för att skapa mer hållbara materialcykler.

Hållbarhet lönar sig

De företag som ligger i framkant kan ha mycket att vinna berättade Erik Perzon, projektledare för BioLyftet och visade flera exempel på företag som testat att använda biobaserade eller återvunna plaster i sina produkter och därmed ökat sin omsättning. Erik Perzon tipsade också om att, om man som företag vill köpa det som kallas bioplast, noga ta reda på vad det betyder – betyder det att plasten är bionedbrytbar, biokompatibel eller biobaserad?

Coachning för omställning

Ett trettiotal företagare och andra aktörer kom till frukostseminariet hos Wargön Innovation och blev tipsade om de utbildningar BioLyftet håller framöver. En satsning där företagare också får coachning utifrån sina egna förutsättningar att praktiskt byta till mer hållbara material i sina egna produkter.

På BioLyftets hemsida kan man ta del av frukostseminariet, anmäla sig till kommande utbildningar och ta del av allt utbildningsmaterial.

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter. Satsningen är en del av BioInnovation och finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.