Cirkulära textilier hett ämne i media

Medieintresset för hur vi ska skapa ett mer cirkulärt flöde av samhällets textiler ökar. Bara senaste veckan såg vi två stora reportage där vårt projekt WargoTex Development skildras.

Textiler är material som skapar stor miljö- och klimatpåverkan. Men det finns också stora möjligheter att göra något åt det. Just nu växer det fram många projekt och initiativ som har just den ambitionen. Den allmänna medvetenheten ökar liksom mediernas intresse.

Under året har vi sett en mängd medierapportering kring textilfrågan. Vi har nu skapat en sida med den rapportering som rör Wargön Innovation och inte minst vårt projekt WargoTex Development som arbetar just med att utveckla system för sortering av uttjänta textilier. Hitta allt om oss i media genom att klicka på länken här till höger!