Wargön Innovation sköter Röda Korsets textilsortering i nytt projekt

I ett nytt samarbete ska Wargön Innovation under en period hjälpa till med utsorteringen av säljbar textil för Röda Korsets butiker i Trollhättan, Vänersborg och Kungsbacka.

Upplägget är en del av samverkansprojektet WargoTex där 25 parter undersöker lösningar för att bättre ta tillvara på den outnyttjade textilresurs som i dag exporteras eller skickas till förbränning. Det är ett lovande samarbete som ger Wargön Innovation större kunskap om vad som kan krävas för att starta en storskalig sorteringsanläggning och dessutom en möjlighet att successivt förbättra sorteringsprocessen. Röda Korset i sin tur får hjälp med effektivare sortering och lagerhållning av sitt material.

− Röda Korset har idag sortering på lika många platser som vi har butiker, vi vill med denna pilot dra viktiga lärdomar hur en gemensam sortering kan se ut. En positiv effekt är också att vi kan knyta fler och större företagssamarbeten samtidigt som materialet används så långt upp i avfallstrappan och så nära ursprungsmarknaden som möjligt, säger Martina Bozic, verksamhetsutvecklare på Röda Korset second hand.

 

Ett tvåårigt samarbete

Samarbetet inleddes den 2 april då 18 tomma rullcontainrar hämtades hos Wargön Innovation för att senare under dagen ersättas med lika många nya, den här gången fulla med ca 2,7 ton kläder för sortering. Under knappt två år ska rutinen upprepas i ett regelbundet flöde där den textil som bedömts som säljbart skickas tillbaka till Röda Korset varannan vecka. Målsättningen är att få upp en jämn och hög stilnivå i Röda Korsets butiker. Enligt Tove Runefelt, sorteringsledare på Wargön Innovation, är det ett roligt arbete men det är inte utan vissa utmaningar.

− Jag som sorterare tycker det är väldigt kul att få in dessa kläder. Mycket är gammalt men ändå med karaktär och kvalitet. Samtidigt är det viktigt att förse kunden med vad de vill ha, dessutom har butikerna lite olika målgrupper. Eftersom att det är ett nystartat projekt så får vi ha en bra ”övergångsfas” i vad som sorteras ut.

Madeleine, Julia och Annika sorterar den första leveransen från Röda Korset.

Bättre avsättning för icke säljbar textil

För att butikerna ska slippa hantera det material som bedömts som icke säljbart finns sedan en tid tillbaka två fraktcontainrar hos Wargön Innovation. Där deponeras textilen tillsvidare i väntan på att tas om hand. I dag går en del till export, något som Susanne Eriksson, projektledare för WargoTex, hoppas kunna ändra på.

– I dag skickas en stor del av det icke säljbara textilierna på export, ofta till lågvärdig återvinning. Det beror på att det i dag saknas bättre alternativ. På Wargön Innovation jobbar vi, i flera projekt, med att hitta bättre högvärdiga avsättningar för detta material. Målet är att råvaran till så stor del som möjligt ska tas om hand i Sverige, genom redesign och effektiv återvinning.