Kommuner i unikt samarbetsprojekt kring uttjänta textilier

Bibliotek är en bra plats för allmänheten att lämna uttjänta textilier, men inte skolor. Det var ett par av de lärdomar som diskuterades under projektet Circular Textile Initiatives avslutande temadag på Wargön Innovation den 28 februari.

I projektet har en rad aktiviteter inom insamling, sortering och redesign genomförts. Bland annat har 14 Västsvenska kommuner provat olika metoder för att samla in textilier på allmänna platser. Resultatet mellan kommunerna varierade men tillsammans fick de in 6,4 ton som levererats till Wargön Innovations test-och demoanläggning utanför Vänersborg. Under temadagen fortsatte diskussionen kring kommunernas roll i att skapa cirkularitet i textila flöden och flera goda exempel påvisades.
− Vi har varit med i projektet för att öka medvetenheten hos allmänheten, säger Jeanette Hartung projektledare på Göteborgs stad Kretslopp och vatten. Många verkar villiga att skänka bort textil men inte att köpa begagnat. Vi vill också titta på nya alternativ till att skicka insamlat material ut i Europa vilket vi gjort i tidigare projekt.

Förädla och förlänga

Förutom kommuner har även designers och småföretagare deltagit i Circular Textile Initiative. Genom projektet kan textil som tidigare ansetts vara avfall förvandlats till råvara igen genom nya cirkulära affärsmodeller.
− Vi är här idag för att hitta tyger av bra kvalitet till en produkt som ska passa en aktiv livsstil, säger Rebecca Josefsson från varumärket Layers. Vi vill också träffa andra som håller på med redesign på olika sätt, fortsätter hon.

Vad händer nu?

Olivia Whitehouse, kommunikatör på Göteborgsregionen, berättar att de erfarenheter och lärdomar projektet fört med sig kommer att analyseras och sammanställas.

−Kommunerna kommer att få sammanställningen som ett underlag så att de kan fortsätta att förbättra arbetet med textilinsamling.

Circular Textile Initiative är ett unikt projekt då det omfattar alla delar i kedjan, från insamling och sortering till design och produktion. Projektet leds av Retextile, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Wargön Innovation och Swedish Fashion Council(SFC).

Rebecca Josefsson och Lucas Stål-Madison från varumärket Layers diskuterar materialval med Tove Runefelt, sorteringsledare på Wargön Innovation