Internationella kvinnodagen startade i textilfabrikerna

Två strejkvakter under ”Uprising of the 20 000” textilarbetarnas strejk 1909-1910 i New York. Kvinnorna protesterade mot låga löner, långa arbetsdagar dålig och ohygienisk arbetsmiljö.

Den internationella kvinnodagen har sina djupaste rötter bland kvinnliga textilarbetare runt om i världen. Runt sekelskiftet startade rörelsen som lade grunden för många av de rättigheter kvinnor har idag. 

Mot slutet av 1800-talet började kvinnor inom textilindustrin i New York strejka och anordna blockader i protest mot långa arbetsdagar, usel arbetsmiljö och godtycklig behandling. Samtidigt växte det fram en kvinnorörelse på många andra håll i USA, Ryssland och Europa med krav på mänsklig behandling och rösträtt. Datumet den 8 mars etablerades 1917 i Petrograd, nuvarande St Petersburg, när kvinnliga textilarbetare där tog över gatorna och krävde bröd och fred mot bakgrund av första världskriget. 1977 utsåg FN datumet till dagen för kvinnors rättigheter och världsfred.

Fortfarande idag är det kvinnor som bär upp textilindustrin och fortfarande arbetar många under svåra arbetsförhållanden. Majoriteten av de kläder vi köper är sydda i länder som Kina, Kambodja och Bangladesh där textilarbetarna kan jobba upp till tolv timmar om dagen, sex dagar i veckan under otrygga förhållanden.

 

För en mer hållbar textilindustri

Därför är det viktigt att vi på vårt håll i Sverige fortsätter att på olika sätt bidra till en mer hållbar produktion och konsumtion av textilier. Det handlar om miljö och ekonomi, men inte minst om att bidra till bättre förutsättningar för de människor som tillverkar flertalet av de plagg vi bär varje dag.

Wargön Innovation arbetar bland annat med att hitta sätt att ta vara på de enorma textila flöden som skapas genom fast fashion. Istället för att kläderna går till förbränning är vi med och utvecklar nya system och metoder för att ta hand om resursen genom återbruk, redesign och återvinning av textilfibrer.

 

Bättre mensskydd för ökad jämställdhet

I sammanhanget måste vi också nämna att Wargön Innovation just nu jobbar för att ta projektet Next Period till nästa utvecklingssteg. Bristen på adekvata mensskydd är den enskilt viktigaste orsaken till att kvinnor inte kan delta i arbetslivet i samma grad som män i många utvecklingsländer. Next Period vill bidra till en lösning genom att utveckla ett komposterbart, hygieniskt och supereffektivt mensskydd. Det kan användas av alla kvinnor förstås, men framförallt de kvinnor som idag saknar tillgång till mensskydd och toaletter, som arbetarna i klädfabrikerna.

Upproret i New York gav resultat och i ett fredsprotokoll justerades arbetstid, bättre löner och att arbetare som var fackmedlemmar inte skulle diskrimineras.

Kvinnor i demonstrationerna för bröd och fred, den 8:e mars 1917 i Petrograd.

Textilarbetare i Bangladesh idag. Foto: Wikimedia Commons, Tareq Salahuddin