Textilfrågan i mediafokus

Stort mediafokus har under den senaste veckan varit frågan om återvinning av uttjänta textilier. En viktig fråga för att minska samhällets miljöpåverkan

En stor andel textilier går idag till förbränning när de istället skulle  kunna bli nya kläder, instrumentpaneler, eller varför inte, gitarrer.

Lokaltidningen TTELA intervjuar Wargön Innovations projektledare Susanne Eriksson som berättar om det arbete som pågår för att hitta nya tillämpningar för uttjänta textilier. En viktig förutsättning för det är utvecklingsprojektet WargoTex, som Wargön Innovation nu drar igång tillsammans med en bred samling parter.

Under första halvåret av 2019 blir det en stor satsning för att bygga upp en automatiserad industriell sorteringsutrustning.

– Vi ska kunna sortera mellan 500 och 1000 ton per år. Och kommer framförallt att behöva anställa fler sorterare. En hel del av det vi får fram kan bli råvara i spännande industriprojekt som kan ta plats här hos oss i Vargön, säger Susanne Eriksson till TTELA.

I en serie inslag har även SVT de senaste dagarna uppmärksammat utmaningarna med att göra vår textilkonsumtion mer hållbar. Både EU och Naturvårdsverket har uttalat mål för ökad  återanvändning och återvinning av textila resurser, men det återstår flera knutar för att uppnå de målen. Wargön Innovation hoppas kunna bidra med att lösa några av dem.

TTELA_20190105_n