”Vi som startar omställningen för renare jordar”

”Det vi gör nu är starten på den stora omställning vi har framför oss – hela vägen från nuläget till renare jordar med högre lönsamhet! Och vi hoppas såklart att just du som lyssnar idag, blir en del av den omställningen”

Orden är Josefin Fogelbergs, projektledare för innovationstävlingen, Material för framtidens jordbruk och avslutade hennes föredrag under mässdagarna på Elmia Lantbruk nyligen. Under tre välbesökta mässdagar, såväl på scen som i tävlingsmontern, samtalades det om problematiken med dagens plastintensiva produkter. De fyller viktiga funktioner i lantbruket men skadar samtidigt både miljö och jordmån. Innovationstävlingen Material för framtidens jordbruk söker innovatörer med idéer på hur täckdukar för frilandsodling kan utvecklas för att ge renare jordar med högre lönsamhet.

 

Experterna eniga om behovet

Åhörarna fick under mässan lyssna till flera experter kring området, Sofia Karlsson från LRF Västra Götaland, talande om jorden som en av de viktigaste resurserna för deras medlemmar och behovet av att hitta lösningar för framtiden. Hugo Hjelm från Perstorp, påpekade vikten av utveckling av nya material för att möta nya behov. Oskar Hansson från HIR Skåne, lyfte möjligheten till längre odlingssäsonger och att odla fler grödor vilket på sikt kan ge mer svenskodlad mat. Inger Pehrson från Landsbygdsnätverket, berättade i sin tur om möjligheterna med följdsinsatser efter tävlingens slut med finansiering från EIP-Agri, EU:s landsbygdssatsning. Alla har en gemensam önskan om ett lantbruk med renare jordar och högre lönsamhet, där materialinnovationer från tävlingen kan vinna nya insteg i samhället.

Material för framtidens jordbruk är en öppen innovationstävling där alla är välkomna med idéer hur nya täckdukar för frilandsodling kan utvecklas.

Diskussioner om täckdukar i montern under Elmia Lantbruk. Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland, Hugo Hjelm, Perstorp och Josefin Fogelberg, Wargön Innovation.