Högintensiv kickoff för WargoTex Development

Kickoff för projektet WargoTex Development. – Det är viktigt att samlas för en ordentlig genomgång i ett stort och betydelsefullt projekt, säger projektledare Susanne Eriksson. Sammanlagt ingår 25 olika parter från ideell second hand till klädkedjor, industri och forskning.

I stort sett alla 25 parter var på plats på Wargön Innovation när textilsorteringsprojektet WargoTex Development hade kickoff 26-27 november.

– Det finns massor av kreativitet och engagemang i den här gruppen. Känslan efter samlingen är väldigt positiv, säger Susanne Eriksson som är projektledare.

Under hösten har projektet gått in i en aktiv fas. Fem demoprojekt är igång. Parallellt med det har studier av bland annat arbetsmiljö och hållbarhet startat.

– Eftersom det händer så mycket nu, var det viktigt att samla alla våra 25 projektpartner för en ordentlig genomgång, förklarar Susanne Eriksson. Vi vill självklart att alla ska veta vad som händer och vad som är på gång framöver.

Tillsammans ger de 25 parterna bred täckning inom ideell second hand, klädkedjor, industri och forskning.

Förväntningar och förhoppningar

– Minst lika viktigt som genomgången var att vi genom samlingen kunde hämta in parternas förväntningar och förhoppningar. Dessutom fick de möjligheter att diskutera både framgångsfaktorer och risker i projektet.

– Jag tror att alla som var med håller med om betydelsen av samverkan för att nå framgång. Pusselbitarna som lägger hela bilden är utspridda på många företag och organisationer. Den gemensamma målbilden för vårt projekt och vår kickoff gör att vi alla kan dra åt samma håll.

 

Första test- och demoanläggningen

WargoTex Development ska etablera den första test- och demoanläggningen för branschöverskridande textil resursoptimering i Sverige. Anläggningen lägger grunden till de praktiska demoprojekten som handlar om sorteringsautomation, vidareutveckling av värdekedjor för bomull och polyester, etablering av nya textila värdekedjor och industriell re-design.

Siktet är också inställt på att stötta etableringen av en storskalig industriell sorteringsanläggning.

WARGÖN INNOVATION är en del av Innovatum och finansieras av EU, Västra Götalandsregionen och Vänersborgs kommun. Utvecklingsprojektets målsättning är att möjliggöra produktion av framtidens material som är nödvändiga för att minska samhällets miljö- och klimatpåverkan. WargoTex Development är ett av Wargön Innovations utvecklingsprojekt. Det samlar 25 aktörer från välgörenhet, klädkedjor, industri och forskning för att utveckla tekniker för avancerad storindustriell sortering av textilier för både återbruk och materialåtervinning.

Urban Bohlin, nationell insamlingschef, Myrorna:

– Jag tror att vi kan utveckla sortering i Sverige istället för att skicka utomlands. Med innovativa lösningar kan våra verksamheter bli mer kostnadseffektiva.

Lisa Book Taube, hållbarhetschef, Sellpy:

– Vi vill gärna använda oss av sorteringspiloten på Wargön Innovation för att testa fram en egen sorteringsanläggning till oss på Sellpy.

Christiane Fagertun, kvalitetsansvarig, Varner:

– Diskussionerna under de här två dagarna har varit värdefulla för oss eftersom vi i Varner ser nya affärsmöjligheter som bygger på cirkulärt tänkande.

Weronika Rehnby, textil- och miljöexpert, TEKO:

– Textilbranschen ser väldigt positivt på samarbeten av det här slaget. Kompetens från många parter behövs för att vi ska få igång en cirkulär ekonomi.