4,2 ton uttjänta kläder får nya värden

Susanne Eriksson och Tove Runefelt sorterar kläder i Wargön Innovations test- och demoanläggning.

Projektledare Susanne Eriksson och sorteringsledare Tove Runefelt inleder arbetet med att ta hand om de 4,2 ton arbetskläder som ska gå till återvinning och återbruk. Foto:Jerry lövberg

Jackor, byxor, tröjor, skor och mycket annat. 4,2 ton uttjänta arbetskläder levererades nyligen till Wargön Innovation.

– Förbränning är det normala, men efter vår sortering kan en stor andel istället återanvändas eller återvinnas, berättar Susanne Eriksson som är projektledare för storsatsningen i Vargön.

Av de 13 kilo textilier som varje svensk i genomsnitt konsumerar per år, landar 8 kilo i avfallspåsen och förbränns. Mängder av uttjänta textilier från inredning, sjukvård och industri går samma öde tillmötes.

– De 4,2 ton arbetskläder som vi fick in till oss här på Wargön Innovation är månadsförbrukningen för ett tvätteri här i Sverige. De är uttjänta och skulle ha eldats upp, förklarar Susanne Eriksson.


Efterfrågad blandning

Merparten av kläderna går att använda länge till. Kvaliteten är hög, men eftersom det finns logotyper fastsydda eller tryckta på många av plaggen är de svåra att sälja.

– Den här leveransen är intressant för oss eftersom arbetskläderna består av en blandning av polyester och bomull. Just den blandningen är efterfrågad av ett innovationsprojekt som drivs av forskningsinstitutet Rise IVF. De ska förädla arbetskläderna helt och hållet och pröva dem i svensk industri.


Råvara – inte avfall

Förädling är centralt i Wargön Innovations sorteringsprojekt WargoTex Development som samlar 25 parter med den gemensamma viljan att se uttjänta textilier som värdefull råvara i stället för som avfall. I innovativa projekt blir gamla textilier nya produkter.

Under nästa år ska en pilotanläggning för automatiserad industriell sortering stegvis byggas upp i Wargön Innovations lokaler.

– Vi ska kunna sortera mellan 500 och 1 000 ton per år. En hel del av det vi får fram kan bli råvara i nya spännande industriprojekt som kan ta plats här hos oss i Vargön.

David Nije från Emmaus har koll på de kläder som har en kvalité som lämpar sig för antingen försäljning eller redesign, istället för återvinning. Foto:Jerry Lövberg

Går att sälja

Av de 4,2 ton som kom från tvätteriet går emellertid inte allt till återvinning. En del kan användas igen. David Njie som är sortimentsansvarig på Emmaus Björkå i Göteborg är med och sorterar.

– Vi har mycket kvar att gå igenom, men min uppfattning är att vi kan sälja ungefär fem procent av kläderna.

– Ytterligare fem procent är plagg som vi skickar för redesign. Kläderna sys om och säljs igen.

Ren bomull till återvinning

Vid sidan av detta sorteras ljusa tröjor i ren bomull för återvinning. De kommer att skickas till Renewcells återvinningsanläggning för bomull i Kristinehamn. Utöver det hamnar en hel del i kategorin ”övrigt”. Det ska projektet förädla när sorteringsutrustning finns på plats.

WargoTex Development är ett av Wargön Innovations utvecklingsprojekt. Det samlar 25 aktörer från välgörenhet, klädkedjor, industri och forskning för att utveckla tekniker för avancerad storindustriell sortering av textilier för både återbruk och materialåtervinning.