Rensa garderoben och gör en insats för klimatet!

Under lediga dagar över jul och nyår tar sig många för att rensa i garderoberna. Risken är bara att mycket hamnar i soptunnan – helt i onödan. Gamla kläder och textilier kan istället tas tillvara som en värdefull resurs.

– I Sverige slänger vi närmare åtta kilo textil per person i soporna varje år. Det skapar onödig påverkan på miljön, säger Susanne Eriksson, projektledare hos Wargön Innovation som bland annat utvecklar system för att effektivt ta vara på uttjänta textilier.

Produktionen av textila fibrer har tredubblats de senaste 35 åren. Det beror inte minst på utvecklingen av fast-fashion som dominerande affärsmodell och att många plagg bara används ett fåtal gånger innan de kasseras. Istället för att bli sopor, kan en del plagg gå till välgörenhetsorganisationer för second hand-försäljning, andra kläder kan designas om och säljas på nytt.

Sedan finns det textilier som lämpar sig bättre för återvinning och det utvecklas ständigt nya sätt att använda textilfibrerna igen.

– Vår målsättning är att skapa innovativa system och affärsmodeller för att ta hand om alla sorters textilier i ett cirkulärt flöde, berättar Susanne Eriksson från Wargön Innovation.

Det är bättre att låta uttjänta textilier komma till användning än att de går i soporna. Wargön Innovation arbetar med flera projekt vars målsättning är att utveckla innovativa sätt att ta vara på den resurs gamla textiler utgör.

Fyra tips för hållbar rensning

 

1. Dela upp det du rensar ut i tre högar: spara, gör om/laga och sälj/skänk.

2. Spara-högen är till exempel barnkläder som ett yngre syskon kommer att växa i, eller kläder med särskild betydelse som du vill behålla. Lägg högen i en låda och märk med innehåll.

3. Gör om/laga- högen. Så långt det är möjligt är det alltid bättre för miljön att förlänga
plaggens livslängd.

4. Sälja/skänk-högen, för de textilier som kan säljas eller skänkas finns det många alternativ,
från lokala marknader och välgörenhetsorganisationer till olika säljgrupper och sajter på nätet.