Renare jordar och högre lönsamhet, så kan du bidra

Just nu pågår Innovationstävlingen Material till framtidens jordbruk. Målsättningen är att hitta landets bästa idéer för att utveckla dagens plastintensiva täckdukar till mer hållbara material. Sitter du på en möjlig idé, välkommen att kontakta oss!

Målet med innovationstävlingen Material för framtidens jordbruk är att hitta nya idéer om hur dagens plastintensiva täckdukar för frilandsodling kan utvecklas för att minska både miljö- och arbetsbelastning.

– Vi söker innovatörer, entreprenörer och lantbrukare som genom egna erfarenheter har idéer om hur jordbruket genom nya materiallösningar kan bli mindre beroende av fossilbaserade plaster, berättar Josefin Fogelberg, hållbarhetsstrateg på Wargön Innovation och projektledare i innovationstävlingen.

– Plast har många användningsområden i lantbruket och ger bland annat högre kvalitet, säkrare skörd och mindre användning av pesticider. Nu tar vi nästa steg och ersätter gammal teknik med nya ännu mer miljövänliga lösningar, säger Hugo Hjelm från Perstorp som är en av medlemmarna i projektgruppen.

Anmälan pågår fram till januari 2019

Startskottet för innovationstävlingen gick under Borgeby fältdagar i juni och sedan dess har det inkommit intressanta bidrag som projektgruppen nu hoppas ska få sällskap av ännu fler. Anmälan att vara med i tävlingen stänger i januari 2019 och vinnare koras under Borgeby Fältdagar i juni samma år. Under våren sätter juryns första urvalsprocess igång.

– Då kommer vi i juryn att ta ställning till vilka idéer som går vidare för att få guidning och stöd i sin utvecklingsprocess för att nå målet att komma så nära en färdig produkt som möjligt. Förhoppningen är en 100 procent bionedbrytbar produkt baserat på råvaror/restprodukter som finns att tillgå inom landet och att den ska vara möjlig att använda rationellt med maskinell utläggning, berättar Josefin Fogelberg.

Verklig produkt till marknad

Genom den expertis som finns i projektgruppen kommer deltagarna att lotsas fram till möjliggörande av en verklig produkt som har mindre miljöpåverkan än de som finns idag. Det viktiga med tävlingen är att hitta idéerna och ta vidare de som har bäst förutsättningar så att lantbruket på sikt kan minska sin konsumtion av fossilbaserade plaster.

– Vi i projektgruppen delar alla en förhoppning om renare jordar som ger lönsamhet, nu och över tid. Vi ser oerhört mycket fram mot att leda de idéer som kommer intill faktisk verklighet och Borgeby Fältdagar 2019 när vi korar vinnaren. Än mer ser jag fram mot fortsättningen, för det här är bara början på en oerhört stor omställning, avslutar Josefin Fogelberg.

Tävlingen i korthet

När:
Ansökningstiden startar juni 2018 och
stänger mars 2019
Vinnare koras under Borgeby Fältdagar juni 2019

Var:
Tävlingsbidragen anmäls här

Hur:
Juryn gör en första gallring av bidragen i april, 2019

Finalisterna utses och coachas under våren.

Vinnaren presenteras Borgeby Fältdagar i juni, 2019

 

Kontakt