Biobaserad springrock visar vägen i vården

Sjukvården är en storkonsument av fossilbaserade plastprodukter.  Det tar Wargön Innovations senaste projekt fasta på. Det ska ta fram ett biobaserat alternativ till en vanlig engångsprodukt i vården, i det här fallet en så kallad springrock.

Rocken som ska tillverkas av nedbrytbar cellulosa ska tjäna som inspiration och exempel på det är möjligt att byta ut många fossilbaserade produkter inom vården till mer miljövänliga alternativ.

− Målsättningen är att skapa en mer hållbar vård och på sikt en mer hållbar framtid. Det känns inspirerande att se vad vi kan åstadkomma med de rätta samverkansparterna under relativt kort tid, säger Wargön Innovations projektledare Johan Bergqvist.

 

Tar fram både produkt och affärsmodell

I projektgruppen för projektet, Biorock – hållbara lösningar till vården, ingår parter från såväl forskning- och utveckling som drivna projektorganisationer och slutanvändare. Allt för att säkra att demorocken motsvarar de behov och krav som finns inom vården.

−  Slutresultatet blir dels rocken, en prototyp i nonvowen-baserat cellulosamaterial. Dels ska vi hitta en affärsmodell som fungerar i organisationer som lyder under Lagen om offentlig upphandling (LOU) och som gör att offentliga organisationer kan köpa in miljövänligare material både på på kort och på lång sikt, säger Johan Bergqvist.

Förhoppningen är att sänka tröskeln så att fler landsting, regioner och kommuner ska komma med i arbetet med att minska miljö- och klimatpåverkan från sin materialkonsumtion framöver.