Från idé till Medtechbolag – Bioinnovationer i vården

Miljövänliga produkter som är bra för både patienter och personal, det är resultatet av Wargön Innovations projekt Biobaserade innovationer i vården. Sjuksköterskan Susanne Hägglund står bakom en av de innovationsidéer som utvecklats med hjälp av projektet.

Sjuksköterskan Susanne Hägglund tröttnade på spill vid byten av urinkatetrar och hittade en lösning som nu är en färdig att lanseras på marknaden.

Sjuksköterskan Susanne Hägglund på Södertälje sjukhus tröttnade på skvätt och stänk vid spolning av urinkatetrar. Nu är hennes lösning på problemet snart tillgänglig på marknaden.

”För min del har projektet betytt allt”

– För min del har projektet betytt allt. Från idén att tillverka produkten i biomaterial, till hjälp med att göra den användbar och genomföra risk- och affärsanalyser, säger Susanne Hägglund.

Projektet Biobaserade innovationer i vården startade 2016 med fem innovationsidéer som alla hade sitt ursprung hos sjukvårdens egen personal. Efter analys och utvärdering av de ursprungliga idéerna återstod två, som bedömdes ha stor utvecklingspotential.

– Vi hade som mål minst två och det är jättebra att det blev så. Nu ska vi söka inspiration av det här och använda oss av fler idéer och innovationer som finns inom vården för att effektivisera den, säger projektledaren på Wargön Innovation, Magnus Fransson.

 

Testades av personalen

Susanne Hägglunds idé var att underlätta en standardprocedur i svensk sjukvård, nämligen spolning av urinkatetrar. Med hjälp av SLL Innovation inledde hon arbetet med att skapa ett bättre verktyg för att förenkla för personalen och minska risken för stänk och smittspridning.  Flera prototyper trycktes i 3D-printer och testades av sjukhuspersonalen på Södersjukhuset.

– Det har varit utveckling i flera steg och ibland har det känts som man stått och stampat, men nu har vi knutit ihop det och det känns bra, säger Susanne Hägglund.

 

För att driva på produktutvecklingen mot kommersialisering kopplade Wargön Innovation ihop de två innovatörerna i projektet, förutom Susanne Hägglund också Esmaeil Abassi, med entreprenören Andreas Bäckäng.

Idag står de båda produkterna Safe Flush, respektive Easy Fix Cup, inför serieproduktion och marknadsintroduktion. För Susanne Hägglunds del innebär det att hon bredvid jobbet som sjuksköterska numera också driver det egna bolaget Meduly.

– Det är jättekul. Man hittar andra sidor hos sig själv. Det här med att stå och föreläsa till exempel, som jag fick göra som nominerad som årets innovatör, det är personlig utveckling kan man säga!

Kateterkopplingen Safe Flush

Safe Flush, minskar risken för stänk och smittspridning och förenklar för sjukvårdspersonalen. Nu är innovationen klar för att komma ut på marknaden.

Entreprenörerna i Dare U: ”Produkten ska kännas bra i hjärtat”

Andreas Bäckäng och Julia Schröder från Dare U.

Andreas Bäckäng och Julia Schröder från bolaget Dare U är entreprenörerna som kopplades in för att snabba på processen mot kommersialisering av produkterna inom projektet.

Att ta en innovation från idé till färdig produkt innebär många utmaningar. Men entreprenören Andreas Bäckäng tvekade inte att när han fick höra talas om det som skulle bli Safe Flush och Easy Fix Cup.

– Jag gillar att röra mig i uppstartsbolag. Det är lite hatkärlek med alla utmaningar, men det viktiga för mig är att det är en produkt som känns bra i hjärtat och för miljön, säger han.

Den svenska sjukvården konsumerar stora mängder engångsartiklar i fossila material och i takt med  ökade krav på hållbarhet ökar också efterfrågan på mer miljövänliga och klimatsmarta produkter, men att ta fram sådana produkter kräver en del, inte minst samverkan mellan flera parter.

– Vi har fått bra hjälp från Wargön Innovation och SLL Innovation. Det är nästintill nödvändigt att ha sådan hjälp för att få feedback på produkterna och för att dela på risken, säger Andreas Bäckäng.

När projektet Biobaserade innovationer i vården nu avslutas fortsätter Andreas Bäckäng och företagspartnern inom det egna bolaget Dare U, Julia Schröder, samarbetet med innovatörerna inom de nybildade bolagen Meduly och Opemed.

– Vården borde tycka att de här produkterna är riktigt bra. Det ser ljust ut, säger Andreas Bäckäng.

Han räknar med en fortsatt stor efterfrågan på innovativa och miljösmarta lösningar inom sjukvården och att antalet produkter inom de nystartade bolagen blir fler framöver. Redan nu finns idéer att vidareutveckla.

– Fler nya, smarta produkter för vården är på gång. Men vi ska se till att dessa kommersialiseras först, så nu närmast blir det fokus på försäljning och marknad, säger han.

Easyfix Cup/Opemed AB

Varje år sker miljontals operationer inom svensk slutenvård och dagkirurgi. Upphovsmannen Esmaeil Abassi såg behovet av en mer stabil förvaring av operationsverktygen under arbetet. Easyfix Cup är en engångsmugg i bioplast som kan fästas i operationsbordet. Produkten står närmast inför patentansökan.

Bolag: Opemed AB,  delägare: Esmaeil Abassi, Dare U, Julia Schröder.

Safe Flush/ Meduly

Antalet handspolningar med urinkateter uppgår till flera tusen per år inom svensk sjukvård. Produkten Safe Flush effektiviserar proceduren, säkrar arbetsmiljön och minskar materialanvändning och smittrisk. Produkten står inför CE-märkning och därefter serieproduktion och marknadsintroduktion.

Bolag: Meduly AB, delägare: Susanne Hägglund, Dare U AB, Julia Schröder.