Innovativt samarbete ger använda textilier nytt liv

I Sverige hamnar 80 000 ton textilier i soptunnan varje år helt i onödan. Därför medverkar vi i projektet Circular Textile Initiative där använda textilier får ett nytt, spännande liv.

Projektet är unikt eftersom det omfattar alla delar av textilkedjan – från design och produktion till insamling och sortering. Idag saknas ett tydligt helhetsgrepp för hållbar konsumtion av textilier. Detta leder ofta till att de hamnar i soptunnan, och då pratar vi inte bara trasiga textilier utan också fullt dugliga klädesplagg. Genom projektets olika aktiviteter ska nya tillvägagångssätt och tjänster tas fram för att skapa ett mer hållbart textilflöde i Västra Götaland.

Revolution börjar med insamling

Projektet inleds med att Re:textile, Science Park Borås och Swedish Fashion Council arrangerar Circular textile hackathon – två event där etablerade företag inom textil och mode kopplas ihop med studenter, entreprenörer och innovatörer, för att skapa nya cirkulära affärsmodeller inom branschen.

Därefter tar Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, över stafettpinnen och påbörjar insamlingen av textiler tillsammans med flera kommuner i regionen. Olika insamlingssystem ska testas i kommunerna för att därefter utvärderas. Wargön Innovation ansvarar för tvätt och sortering av textilierna.

Slutligen ska idéerna från Hackathon skrida till verket och revolutionera hur företag och andra aktörer idag arbetar med textilier. Framför allt ska fokus ligga på de enorma fördelar hållbar textilåtervinning bidrar med för alla som ingår i kedjan.

Ett gränsöverskridande samarbete

Circular Textile Inititative är ett samarbete mellan GR, Re:textile, Wargön Innovation och Swedish Fashion Council. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Avfall Sverige samt Vinnova genom initiativet Innovate Passion.